Platforma Fundacji

Mgr Miłosz Łazarczyk

Miłosz Łazarczyk – jest psychoterapeutą z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członkiem-kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje się prowadzeniem indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej, prowadzi także grupy psychoterapeutyczne
w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym, m. in. w Oddziale XIII Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii
w Warszawie. W swojej praktyce pracował również z pacjentami z rozpoznaniem psychoz, w ramach oddziału rehabilitacji psychiatrycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu psychoanalitycznej pracy z pacjentami.