Zapraszamy na moduł z "Terapii zaburzeń odżywiania się" w Poznaniu

Moduł składać się będzie z zajęć, które można realizować łącznie lub wybrany pojedynczy temat. 1. Temat: Psychologiczne mechanizmy i terapia zaburzeń odżywiania z uwzględnieniem struktury osobowości (wprowadzenie w problematykę diagnozy i terapii psychologicznej anoreksji i bulimii psychicznej).Prowadzący: Dr hab n. społ. Bernadetta Izydorczyk2. Temat: Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w...

»

Terapia rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowym - 20-21.01.2018 Wrocław

Nazwa kursu: Terapia rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowymProwadzący: Mgr Roma Ulasińska - Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada też certyfikat European Assotiation for Psychotherapy (EAP). Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin, Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wcześniej –...

»

Kurs psychoterapii. Dlaczego nasz kurs?

Kurs psychoterapii. Dlaczego nasz kurs?Zapraszamy na organizowane po raz trzeci w Warszawie i po raz kolejny we Wrocławiu, całościowy czteroletni kurs z psychoterapii, akredytowany w Polskim Towarzystwie Kurs daje możliwość ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz o uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej. Ukończenie naszego kursu pozwala również ubiegać się o certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie...

»

Rekrutacja we Wrocławiu i w Warszawie na rok 2018/19

Zapraszamy na kolejną edycję kursu we Wrocławiu i w Warszawie! Planowany początek zajęć - październik 2018. Rekrutacja od 01.02.2018 do 31.07.2018Aby zapisać się na kurs wypełnij formularz w zakładce ZGŁOSZENIA. Program, według którego będzie realizowany kurs, otrzymał w czerwcu 2012 roku akredytację  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Tym samym spełnia on formalne kryteria certyfikacyjne Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa...

»

Kursy weekendowe

Szanowni Państwo, Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii oferuje Państwu bogaty wybór dwudniowych szkoleń. Jako organizatorzy studiów zaprosiliśmy do współpracy wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie psychoterapii, psychologii klinicznej i medycyny. Celem naszej oferty jest przedstawienie najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej, jednocześnie mocno osadzonej w praktyce...

»

SUPERWIZJA

Szczególna oferta dla osób prowadzących psychoterapię i zainteresowanych superwizją swojej pracy.Zajęcia z superwizji – w małych grupach, dla:osób prowadzących psychoterapię, dbających o jakość swoich usług;osób, które nie są objęte superwizją z tytułu uczestnictwa w profesjonalnym kursie psychoterapii;osób uczestniczących w takim kursie, a chcących uzupełnić wymaganą liczbę godzin takiego...

»

Dodatkowe zaświadczenia

Uczestnicy Kursu Całościowego Psychoterapii w ramach zajęć będą mogli uzyskać dodatkowe zaświadczenia:w ramach zajęć z Psychodramy (zajęcia z bloku Self Expierience) wydane przez Polski Instytut Psychodramy w ramach zajęć Gestalt (zajęcia bloku głównego) wydane przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt

»

Metodologia badań nad psychoterapią

Wyjątkowa okazja dla osób zainteresowanych pisaniem prac badawczych z zakresu psychoterapii zarówno w języku polskim i angielskim. Zajęcia poprowadzi dr n. med. Witold Simon. Istnieje możliwość konsultowania badań na etapie ich projektowania, jak również konsultowania tekstów przygotowywanych do druku.

»

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

zapraszamy na organizowane w warszawie 11 maja 2018 bezpłatne i otwarte dla wszystkich seminarium z psychoterapii !
Kursy weekendowe w poznaniu :

21-22.04.2018 - Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym
19-20.05.2018 - psychologiczne mechanizmy zaburzeń odżywiania się z uwzględnieniem struktury osobowości