Terapia rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowym - 20-21.01.2018 Wrocław

Nazwa kursu: Terapia rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowym

Prowadzący: Mgr Roma Ulasińska -

Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada też certyfikat European Assotiation for Psychotherapy (EAP). Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin, Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wcześniej – w stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym Kliniki i jako psycholog konsultant w szkole. Ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Prowadzi wykłady i warsztaty na akredytowanych kursach z psychoterapii oraz  superwizje indywidualne i grupowe. Pracowała także jako trener i konsultant zarządzania i zajmowała się diagnozą potencjału pracowników. Brała udział w wielu szkoleniach i stażach w kraju i za granicą.


Opis kursu:

Dziecko i adolescent zgłaszane do terapii jest w szczególnej sytuacji. Zwykle nie zgłasza się samo, jak to ma miejsce w terapii osób dorosłych, ale jest „przyprowadzane” przez rodziców. To jeden z aspektów specyfiki terapii rodzin, w których identyfikowanym pacjentem jest dziecko lub adolescent.
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy z rodziną, 
w której zgłaszane są problemy z dziećmi.

Zakres tematyczny szkolenia:

Diagnoza systemu rodzinnego w odniesieniu do potrzeb rozwojowych
- Cykl życia rodziny i zadania rozwojowe w fazach życia
- Diagnoza w oparciu o strukturę rodziny (Minuchin)
- Para w oczekiwaniu na dzieci - diagnoza w oparciu o teorię M. Bowena
- Małżeństwo z małymi dziećmi – diagnoza w oparciu o teorię przywiązania
- Rodzina z dziećmi w wieku szkolnym i adolescencji – koncepcja H. Stierlina, modele
transgeneracyjne

- Przegląd / przypomnienie założeń terapii systemowej
- Konsultacja systemowa – dziecko zgłoszone do terapii. Tworzenie przymierza. Praca nad
motywacją i współpracą. Zawieranie kontraktu
- Planowanie terapii, wstępne hipotezy w oparciu o diagnozę systemową
- Techniki diagnozy i terapii
- Wywiad cyrkularny
- Praca z genogramem
- Techniki terapeutyczne w podejściu narracyjno-konstrukcjonistycznym
- Terapia rodzinna z dziećmi i młodzieżą prezentującą zaburzenia emocji i zachowania,
zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia więzi.
- Rodziny niepełne i rekonstruowane.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy.

Formy: wykład interaktywny, kazuistyka, ćwiczenia i symulacje, superwizja terapii prowadzonej przez
uczestników.

Koszt : 500 zł
Czas trwania: 14 godzin

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu

Dla osób, które są uczestnikami lub absolwentami czteroletniego kursu psychoterapii cena promocyjna: 300 zł

zapis na kurs
« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


rekrutacja na czteroletnie kursy psychoterapii w warszawie i we wrocławiu została zakończona.
zapraszamy na kolejny rok akademicki 2019/20. początek rekrutacji 15.02.2019