Fundacja - Informacje ogólne

Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii została ustanowiona aktem notarialnym, dnia 9 października 2012 roku.

Celem Fundacji jest przede wszystkim zapewnienie możliwości rozwoju wiedzy
i umiejętności związanych z prowadzaniem psychoterapii, ale też wspieranie wszelkich inicjatyw, które mają na celu szeroko pojętą ochronę zdrowia psychicznego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie i prowadzenie szkoleń przed-dyplomowych i podyplomowych
    z zakresu psychoterapii i ochrony zdrowia psychicznego,


  • prowadzenie działalności szkoleniowej i leczniczej,

  • prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej.

Całościowy Kurs Przygotowujący do Egzaminu Certyfikacyjnego z Psychoterapii otrzymał dniu 26 czerwca 2012 roku akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

zapraszamy na organizowane w warszawie 11 maja 2018 bezpłatne i otwarte dla wszystkich seminarium z psychoterapii !
Kursy weekendowe w poznaniu :

21-22.04.2018 - Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym
19-20.05.2018 - psychologiczne mechanizmy zaburzeń odżywiania się z uwzględnieniem struktury osobowości