Dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Wykładowca w Instytucie Psychologii Stosowanej,
Wydziału Zarządzania  i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii Specjalista psychologii klinicznej,
certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, terapeuta i
trener psychodramy (Psychodrama Institute For Europe E.V. PIfE,Berlin). W naukowych
zainteresowaniach i praktycznej ich realizacji zajmuje się zagadnieniami  z zakresu
psychologii klinicznej i psychoterapii, a szczególnie psychopatologią osobowości oraz
problematyką psychologii zaburzeń odżywiania , charakterystyką obrazu ciała w populacji
dziewcząt i kobiet w normie oraz cierpiących na różne typy zaburzeń psychicznych.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

zapraszamy na organizowane w warszawie 11 maja 2018 bezpłatne i otwarte dla wszystkich seminarium z psychoterapii !
Kursy weekendowe w poznaniu :

21-22.04.2018 - Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym
19-20.05.2018 - psychologiczne mechanizmy zaburzeń odżywiania się z uwzględnieniem struktury osobowości