Dr n. med. Agnieszka Popielarczyk

Lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeutka poznawczo- behawioralna.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz certyfikat Europejskiego Towarzystwa Terapii Behawioralnych i Poznawczych (EABCT).

Prowadzi działalność dydaktyczną na Uniwersytecie SWPS; przez kilka lat była pracownikiem naukowo - dydaktycznym w II Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie.

Doświadczenie lekarza psychiatry zdobywała w oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Leczenia Nerwic Specjalistycznego Szpitala MSW w Otwocku, obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego na warszawskiej Białołęce. Równolegle przyjmuje jako psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym w ramach praktyki prywatnej.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi i psychotycznymi z wykorzystaniem metod farmakologicznych i psychoterapeutycznych

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

zapraszamy na organizowane w warszawie 11 maja 2018 bezpłatne i otwarte dla wszystkich seminarium z psychoterapii !
Kursy weekendowe w poznaniu :

21-22.04.2018 - Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym
19-20.05.2018 - psychologiczne mechanizmy zaburzeń odżywiania się z uwzględnieniem struktury osobowości