Mgr Kazimierz Bierzyński

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładowca w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny „Psychoterapii”. Członek Komitetu Redakcyjno – Wydawniczego PTP. Od wielu lat członek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii, a także przez jedną kadencję przewodniczący SNP PTP. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących problematyki psychoterapii i badań nad procesem psychoterapii. Prowadzi szkolenia z zakresu psychoterapii na całościowych podyplomowych szkoleniach atestowanych przez SNP PTP i SNTR PTP, superwizje indywidualne, grupowe oraz szkolenia w zakresie superwizji, a także zajęcia w CMKP UJ dla specjalizujących się z psychiatrii i psychologii klinicznej. Współautor, razem z prof. dr hab. med. Jackiem Bombą, szkolenia dla przyszłych superwizorów psychoterapii, połączonego 
z oceną ich kompetencji. Współzałożyciel Psychodrama Institut fur Europa, pierwszy przewodniczący Polskiej Grupy Roboczej Psychodrama, z której powstał Polski Instytut Psychodramy. Współzałożyciel Polsko – Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego
i członek Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

zapraszamy na organizowane w warszawie 11 maja 2018 bezpłatne i otwarte dla wszystkich seminarium z psychoterapii !
Kursy weekendowe w poznaniu :

21-22.04.2018 - Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym
19-20.05.2018 - psychologiczne mechanizmy zaburzeń odżywiania się z uwzględnieniem struktury osobowości