Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna


Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii, AM we Wrocławiu. Ordynator oddziału klinicznego
w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (SZPOZ) we Wrocławiu. Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Dziennego i kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. Redaktor naczelny Psychogeriatrii Polskiej. Członek kolegium redakcyjnego i stały recenzent w czasopismach (Psychiatria Polska, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, Postępy Psychiatrii
i Neurologii, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, Medycyna Praktyczna – Psychiatria, Family Medicine & Primary Care Review). Autor ponad 350 pełnotekstowych artykułów, 4 książek i 27 rozdziałów 
w monografiach (wiele z nich
w czasopismach o zasięgu międzynarodowym).

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

zapraszamy na organizowane w warszawie 11 maja 2018 bezpłatne i otwarte dla wszystkich seminarium z psychoterapii !
Kursy weekendowe w poznaniu :

21-22.04.2018 - Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym
19-20.05.2018 - psychologiczne mechanizmy zaburzeń odżywiania się z uwzględnieniem struktury osobowości