Kursy

Informacje o kursie

Program, według którego będzie realizowany kurs, otrzymał w czerwcu 2012 roku akredytację  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Tym samym spełnia on formalne kryteria certyfikacyjne Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowując do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Merytorycznie i organizacyjnie program realizuje minima programowe szkolenia
w psychoterapii, organizacji szkoleń oraz certyfikowania.

 
 

KIEROWNIK NAUKOWY KURSU: DR N. MED. WITOLD SIMON

Psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W latach 2007-2010 - wizytujący profesor w Brigham Young University w Stanach Zjednoczonych. Certyfikowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Association of Psychotherapy, American Group Psychotherapy Association oraz New Experience for Survivors of Trauma. Członek Society for Psychotherapy Research. Stypendysta Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego, Projektu Leonardo da Vinci oraz Centrum Davida M. Kennedy'ego.

 

 

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY SZKOLENIE:

Kierownictwo i odpowiedzialność merytoryczna:

·         Mgr Magdalena Heckert-Pietraszko
·         Dr Jan Pietraszko

 

W skład zespołu realizującego szkolenie wchodzą osoby posiadające:
Certyfikaty superwizora i/lub psychoterapeuty:
Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Certyfikaty i uprawnienia zagranicznych towarzystw psychoterapeutycznych.
Samodzielni pracownicy naukowi oraz osoby z tytułem doktora specjalizujące się w zakresie odpowiednich fragmentów szkolenia.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

zapraszamy na organizowane w warszawie 11 maja 2018 bezpłatne i otwarte dla wszystkich seminarium z psychoterapii !
Kursy weekendowe w poznaniu :

21-22.04.2018 - Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym
19-20.05.2018 - psychologiczne mechanizmy zaburzeń odżywiania się z uwzględnieniem struktury osobowości