Organizacja roku

 I rok: 24 wrzesień 2016 – czerwiec 2017

 1. Wykład wprowadzający: Specyfika psychoterapii (5 godz.). Kierownik naukowy kursu - dr Witold Simon
 2. Wybrane elementy wiedzy medycznej (20 godz.). Prof. dr hab. med. Andrzej Kiejna. 
 3. Kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy (10 godz.). Dr med. Łukasz Cichocki.
 4. Psychopatologia. Diagnoza nozologiczna (20 godz.). Dr med. Łukasz Cichocki.
 5. Diagnoza psychologiczna (10 godz.). Dr Sylwia Chładzińska-Kiejna.
 6. Dialog terapeutyczny – kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie psychoterapii  (140 godz.). Mgr Kazimierz Bierzyński. Mgr Joanna Zgud.
 7. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (20 godz.). Dr med. Witold Simon.
 8. Podejście Gestalt (40 godz.) Mgr Dorota Węgrzyn.

II rok 

 1. Podejście psychodynamiczno-psychoanalityczne w psychoterapii (50 godz., mgr Piotr Dworczyk). 
 2. Psychodrama - self (80 godz., mgr Anna Gliszczyńska, mgr Jarosław Gliszczyński). 
 3. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (30 godz., dr med. Witold Simon). 
 4. Psychoterapia poznawczo-behawioralna (100 godz., mgr Magdalena Skąpska-Magdoń, mgr Katarzyna Kuczarska). 
 5. Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji (20 godz., dr Mira Jawor). 
 6. Psychologia kliniczna dla nie psychologów (30 godz., dr Jan Pietraszko). 

III rok
 
 1. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (30 godz., dr med. Witold Simon). 
 2. Psychoza z perspektywy analitycznej (20 godz., mgr Tomasz Kudelski). 
 3. Tendencje destrukcyjne i autodestrukcyjne jednostki w ujęciu psychodynamicznym (20 godz., dr Jan Pietraszko). 
 4. Zaburzenia odżywiania w terapii psychoanalitycznej (30 godz., dr Bernadetta Izydorczyk). 
 5. Psychoterapia grupowa - self. (140 godz., mgr Józefa Cisek, mgr Jacek Kopeć). 
 6. Superwizja grupowa (25 godz. x 3: dr Bernadetta Janusz, mgr Ireneusz Dziasek, mgr J. Śliwczyńska). 

IV rok 

 1. Psychoterapia systemowa (50 godz., dr Bernadetta Janusz). 
 2. Psychoterapia systemowa (50 godz., mgr Roma Ulasińska). 
 3. Grupa Balinta - self (30 godz., mgr Joanna Zgud).
 4. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (20 godz., dr med. Witold Simon).
 5. Superwizja grupowa  (25 godz. x 3: dr Bernadetta Janusz, mgr Ireneusz Dziasek, dr med. Witold Simon). 
 6. Etyka w psychoterapii (15 godz., dr Jan Pietraszko). 
 7. Społeczno-kulturowe uwarunkowania psychoterapii (15 godz., dr Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz). 
 8. Specyfika psychoterapii indywidualnej i grupowej (10 godz.)., mgr Józefa Cisek.
« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

uwaga! rekrutacja we wrocławiu i w warszawie przedłużona!
zajęcia rozpoczynają się we wrocławiu 23 września 2017.
w warszawie rekrutacja trwa do końca września