Organizacja roku

 I rok: 2018 – 2019

 1. Wykład wprowadzający: Specyfika psychoterapii (5 godz.). Kierownik naukowy kursu - dr Witold Simon
 2. Wybrane elementy wiedzy medycznej (20 godz.). Prof. dr hab. med. Andrzej Kiejna. 
 3. Kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy (10 godz.). Dr med. Łukasz Cichocki.
 4. Psychopatologia. Diagnoza nozologiczna (20 godz.). Dr med. Łukasz Cichocki.
 5. Diagnoza psychologiczna (10 godz.). Dr Sylwia Chładzińska-Kiejna.
 6. Dialog terapeutyczny – kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie psychoterapii  (140 godz.). Mgr Kazimierz Bierzyński. Mgr Joanna Zgud.
 7. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (20 godz.). Dr med. Witold Simon.
 8. Podejście Gestalt (40 godz.) Mgr Dorota Węgrzyn.

II rok 

 1. Podejście psychodynamiczno-psychoanalityczne w psychoterapii (50 godz., mgr Piotr Dworczyk, mgr Dawid Bieńkowski). 
 2. Psychodrama - self (80 godz., mgr Anna Gliszczyńska, mgr Jarosław Gliszczyński). 
 3. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (30 godz., dr med. Witold Simon). 
 4. Psychoterapia poznawczo-behawioralna (120 godz., mgr Magdalena Skąpska-Magdoń, mgr Katarzyna Kucharska, mgr Natalia Walerowska). 
 5. Psychologia kliniczna dla nie psychologów (30 godz., dr Jan Pietraszko). 

III rok
 
 1. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (30 godz., dr med. Witold Simon). 
 2. Psychoza z perspektywy analitycznej (20 godz., mgr Tomasz Kudelski). 
 3. Tendencje destrukcyjne i autodestrukcyjne jednostki w ujęciu psychodynamicznym (20 godz., dr Jan Pietraszko). 
 4. Zaburzenia odżywiania w terapii psychoanalitycznej (30 godz., prof. Bernadetta Izydorczyk). 
 5. Psychoterapia grupowa - self. (140 godz., mgr Andrzej Cieślik, mgr Jacek Kopeć). 
 6. Superwizja grupowa (25 godz. x 3: mgr Romualda Ulasińska, mgr Ireneusz Dziasek, prof. Bernadetta Izydorczyk). 

IV rok 

 1. Psychoterapia systemowa (50 godz., dr Bernadetta Janusz). 
 2. Psychoterapia systemowa (50 godz., mgr Roma Ulasińska). 
 3. Grupa Balinta - self (30 godz., mgr Katarzyna Owsiany, mgr Ireneusz Dziasek).
 4. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (20 godz., dr med. Witold Simon).
 5. Superwizja grupowa  (25 godz. x 3: mgr Kazimierz Bierzyński, mgr Jarosław Gliszczyński, dr Bernadetta Janusz). 
 6. Etyka w psychoterapii (15 godz., dr Jan Pietraszko). 
 7. Kulturowe i językowe aspekty w psychoterapii (10 godz., dr Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz). 
 8. Specyfika psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej (10 godz.)., dr n. med. Marek Gajowy.
 9. Między normą a zaburzeniem. Oddziaływania terapeutyczne wobec dzieci i młodzieży. (8 godz., dr Katarzyna Sitnik-Warchulska)

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

zapraszamy na organizowane w warszawie 11 maja 2018 bezpłatne i otwarte dla wszystkich seminarium z psychoterapii !
Kursy weekendowe w poznaniu :

21-22.04.2018 - Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym
19-20.05.2018 - psychologiczne mechanizmy zaburzeń odżywiania się z uwzględnieniem struktury osobowości