Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kurs psychoterapii 2017/18 w Warszawie i we Wrocławiu została przedłużona.  

Planowany początek zajęć: 23 września 2017 r.
Adresatami kursu są lekarze, psychologowie oraz osoby posiadające inne wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim.

Kwalifikacja na kurs odbywać się będzie po zgłoszeniu przez stronę www.fundacja-wroclaw.org w zakładce zgłoszenie. Należy wypełnić znajdujący się tam formularz oraz 
dokonać wpłaty na konto fundacji 250zł (opłata za rozmowę kwalifikacyjną).
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany indywidualnie. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia na rozmowę następujących dokumentów: 

  • Dowód osobisty 
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
  • Inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń, staży, studiów podyplomowych etc. 
  • Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty/przelewu za rozmowę kwalifikacyjną 

Weryfikację dokumentów i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych realizują kierownicy studiów. Na kurs zostanie przyjętych 28 osób. Podczas rozmów kwalifikacyjnych komisja bierze pod uwagę informacje dotyczące profilu wykształcenia, ilość
i charakter 
dotychczasowych szkoleń, doświadczenie zawodowe. W ostateczności decydować będzie kolejność zgłoszenia. 

  
Osobom zakwalifikowanym na kurs informacje dotyczące terminu i miejsca pierwszych zajęć zostaną przekazane  e - mailem. 
Opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 250 zł.  

Fundacja zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania kolejnej edycji kursu 
w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

uwaga! rekrutacja we wrocławiu i w warszawie przedłużona!
zajęcia rozpoczynają się we wrocławiu 23 września 2017.
w warszawie rekrutacja trwa do końca września