Zasady rekrutacji

Rekrutacja we Wrocławiu na rok 2018/19

Zapraszamy na kolejną edycję kursu we Wrocławiu ! Planowany początek zajęć - październik 2018. Rekrutacja od 01.02.2018 do 30.07.2018.

Kwalifikacja na kurs odbywać się będzie po zgłoszeniu przez stronę www.fundacja-wroclaw.org w zakładce zgłoszenie. Należy wypełnić znajdujący się tam formularz oraz 
dokonać wpłaty na konto fundacji 250zł (opłata za rozmowę kwalifikacyjną).
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany indywidualnie. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia na rozmowę następujących dokumentów: 

  • Dowód osobisty 
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
  • Inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń, staży, studiów podyplomowych etc. 
  • Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty/przelewu za rozmowę kwalifikacyjną 

Weryfikację dokumentów i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych realizują kierownicy studiów. Na kurs zostanie przyjętych 28 osób. Podczas rozmów kwalifikacyjnych komisja bierze pod uwagę informacje dotyczące profilu wykształcenia, ilość
i charakter 
dotychczasowych szkoleń, doświadczenie zawodowe. W ostateczności decydować będzie kolejność zgłoszenia. 

  
Osobom zakwalifikowanym na kurs informacje dotyczące terminu i miejsca pierwszych zajęć zostaną przekazane  e - mailem.

Fundacja zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania kolejnej edycji kursu 
w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

zapraszamy na organizowane w warszawie 11 maja 2018 bezpłatne i otwarte dla wszystkich seminarium z psychoterapii !
Kursy weekendowe w poznaniu :

21-22.04.2018 - Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym
19-20.05.2018 - psychologiczne mechanizmy zaburzeń odżywiania się z uwzględnieniem struktury osobowości