Superwizja

Zapisz się!

Superwizja pierwszych przypadków (150 godzin)


Uczestnicy kursu będą mieli możliwość uczestnictwa w łącznie 50 godzinach superwizji grupowej. Superwizja grupowa prowadzona będzie przez trzech superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Każdy z nich realizował będzie 25 godzin superwizji grupowej. Tym samym uczestnicy będą mieli możliwość poznania i doświadczenia różnic
w podejściach w pracy superwizorów. Niemniej, każdy z superwizorów będzie pracował
w paradygmacie i według wytycznych określających przygotowanie do egzaminu na certyfikat, obowiązujących w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

kurs psychoterapii informacje

 
Obowiązkiem uczestników będzie podjęcie superwizji na 3 roku studiów - w jego pierwszym semestrze; przygotowanie zapisów sesji prowadzonej przez siebie psychoterapii (indywidualnej grupowej, terapii rodzin) oraz studiów przypadków dotyczących swoich pacjentów i omawiania ich z superwizorami. Pozostałą ilość godzin obowiązkowych superwizji uczestnicy realizują wybierając sobie indywidualnie superwizora. Pozytywna opinia superwizora może stać się istotna w decyzji kierownika kursu o ukończeniu szkolenia przez uczestnika kursu.

W szczególnych przypadkach superwizor może zalecić dodatkowe godziny zajęć
z superwizji lub doświadczeń własnych.


Superwizorzy realizujący program szkolenia:

Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego:

 1. Mgr Kazimierz Bierzyński
 2. Mgr Józefa Cisek
 3. Mgr Ireneusz Dziasek
 4. Mgr Anna Gliszczyńska
 5. Mgr Jarosław Gliszczyński
 6. Dr Beradetta Izydorczyk
 7. Dr Bernadetta Janusz
 8. Mgr Jacek Kopeć – superwizor – aplikant
 9. Dr med. Witold Simon
 10. Mgr Jadwiga Śliwczyńska
 11. Mgr Roma Ulasińska
 12. Mgr Dorota Węgrzyn – superwizor – aplikant 
 13. Mgr Joanna Zgud

  Superwizorzy innych Towarzystw: 

 1. Mgr Magdalena Skąpska-Magdoń – superwizor Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 2. Mgr Dorota Węgrzyn – superwizor terapii Gestalt
 3. Mgr Piotr Dworczyk – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 4. Mgr Tomasz Kudelski – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 5. Dr n. med. Marek Gajowy - superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 6. Mgr Dawid Bieńkowski – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 7. Mgr Wiesława Piątek - Janicka - Superwizor psychodramy.
 8. Mgr Andrzej Wroński - Superwizor (EAGT)
 9. Mgr Sylwia Pieńkowska - Superwizor Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 10. Mgr Marzena Kocińska - Superwizor Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
ZAPRASZAMY NA ORGANIZOWANE W WARSZAWIE 11 MAJA 2018 BEZPŁATNE I OTWARTE DLA WSZYSTKICH SEMINARIUM Z PSYCHOTERAPII !