Oferta kursów weekendowych na aktualny rok akademicki 2019/20

Z przyjemnością informujemy, że Wrocławska Fundacja Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii uruchamia w tym roku akademickim również  dla osób, które nie są uczestnikami Kursu z Psychoterapii - trzy kursy weekendowe oraz jedną grupę superwizyjną. Zajęcia rozpoczynają się już we wrześniu i będą trwały do lutego.

Zajęcia o charakterze teoretyczno-praktycznym w dużej mierze będą miały charakter praktyczny z naciskiem na interwencje terapeutyczne.

Prowadzone będą przez wybitnych specjalistów w dziedzinie psychoterapii - praktyków oraz wykładowców.

Wszystkie zajęcia odbywają się we Wrocławiu, przy ulicy Krakowskiej.

Poniżej znajdziecie Państwo informację na temat zajęć, płatności i prowadzących zajęcia.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się na adres: mheckert.pietraszko@fundacja-wroclaw.org Blok zajęć dodatkowych teoretyczno-praktycznych  2019/2020:

 

Temat zajęć: Wewnętrzny świat traumy – wybrane elementy pracy analitycznej

Prowadzący: dr Marek Gajowy

Data realizacji zajęć: 26-27.10.2019 (20h) i 7-8.12.2019 (20h)

Liczba godzin: 40h

Cena: 800 zł/ 40h

Data płatności: 26.09.2019

 

dr Marek Gajowy

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Kandydat w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Doktorat w badaniu przyczyn przerywania terapii grupowej. Kształcił się w różnych stylach psychoterapii. Pracował w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, obecnie w praktyce prywatnej z osobami dorosłymi i młodzieżą - indywidualnie, z parami i grupami.  Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Medycznym i SWPS w Warszawie. Współautor całościowego szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Certyfikowany w European Association for Psychotherapy, New Experience for Trauma Survivors.

Charakterystyka zajęć: Wewnętrzny świat traumy – wybrane elementy pracy analitycznej

Warsztat obejmuje następujące kwestie, które będą omawiane w oparciu o materiał kliniczny:

 • psychoterapia osób straumatyzowanych - różne podejścia analityczne
 • trauma relacyjna, skumulowana, przemoc seksualna wobec dzieci, pobłażanie - ukryta deprywacja
 • stan umysłu terapeuty wobec traumy
 • rola mentalizacji i kontenerowania w leczeniu traumy
 • język werbalny i cielesny traumy
 • konsekwencje urazów - dysocjacyjne, psychosomatyczne, psychotyczne
 • jak dojść do problemu centralnego w terapii traumy 
 • retraumatyzacja a koluzja

 

 

Temat zajęć: Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży

Prowadzący: mgr Monika Jakubowicz 

Data realizacji zajęć: 16-17.11.2019 ( łącznie 15h. Początek zajęć godz. 10.00 ) i 30.11-1.12.2019   (łącznie 15h. Początek zajęć godz. 10.00 )

Liczba godzin: 30h

Cena: 600zł/ 30h

Data płatności: 16.10.2019

mgr Monika Jakubowicz

Psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny.

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii na UW ze specjalizacją: psychologia kliniczna dziecka.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) zrzeszonego w European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP).

Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Dzieci i Młodzieży PTPP i Certyfikat Superwizora Terapii Dzieci i Młodzieży PTPP.

Kilkanaście lat pracowała w XIX Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Warszawie. Obecnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Współpracuje z różnymi ośrodkami prowadząc superwizję i szkolenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Charakterystyka zajęć : PODSTAWY PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem zajęć jest omówienie podstaw i specyfiki psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym. Zajęcia będą miały charakter seminaryjno – warsztatowy co daje możliwość nauki i doskonalenia warsztatu pracy w oparciu o doświadczenie.

W trakcie zajęć (30 godzin) omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Proces konsultacyjny i kwalifikacja do terapii
 • Setting terapeutyczny
 • Techniki pracy
 • Współpraca z rodzicami
 • Specyfika pracy z dziećmi w różnych okresach rozwojowych

 

 

Temat zajęć: Analityczna terapia par

Prowadzący: dr Marek Gajowy

Data realizacji zajęć: 11-12.01.2020

Liczba godzin: 20h

Cena: 400/ 20h

Data płatności: 11.12.2019

 

dr Marek Gajowy

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Kandydat w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Doktorat w badaniu przyczyn przerywania terapii grupowej. Kształcił się w różnych stylach psychoterapii. Pracował w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, obecnie w praktyce prywatnej z osobami dorosłymi i młodzieżą - indywidualnie, z parami i grupami.  Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Medycznym i SWPS w Warszawie. Współautor całościowego szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Certyfikowany w European Association for Psychotherapy, New Experience for Trauma Survivors.

Charakterystyka zajęć: Analityczna terapia par

Zagadnienia omawiane w oparciu o przykłady kliniczne:

 • psychoanalityczne rozumienie relacji pary, rozwój psychiczny pary
 • angażowanie pary w terapię i ustanawianie settingu analitycznego
 • nieświadome fantazje pary i wspólne obrony
 • przeniesienie i przeciwprzeniesienie w pracy z parą; koluzja terapeutyczna
 • dynamika edypalna pary w relacji z analitykiem
 • identyfikacja projekcyjna i system projekcyjny pary
 • tworzenie interpretacji
 • cel terapii pary i zakończenie terapii

 

 

Temat zajęć: Psychoterapia osób z zaburzeniami seksualnymi – zajęcia warsztatowo – teoretyczne

Prowadzący: dr Łukasz Muldner - Nieckowski

Data realizacji zajęć: 1-2.02.2020 ( 20h ) i 8.02.2020  (10h )

Liczba godzin: 30h

Cena: 600zł/ 30h

Data płatności: 3.01.2020

 

dr Łukasz Muldner-Nieckowski

Lekarz, specjalista psychiatra i seksuolog. Jest certyfikowanym psychoterapeutą oraz superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, a także psychoanalitykiem jungowskim (IM IAAP).

W latach 2007-2019 pełnił rolę asystenta w Katedrze Psychiatrii UJ CM, a następnie adiunkta w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie. Jest kierownikiem Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie. W praktyce prywatnej zajmuje się psychoterapią analityczną, psychodynamiczną, oraz terapią zaburzeń seksualnych. 

Prowadzi wykłady i warsztaty m.in. z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych.

Pełni rolę Prezesa-Elekta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej.

Charakterystyka zajęć : Psychoterapia osób z zaburzeniami seksualnymi – zajęcia warsztatowo – teoretyczne   

Celem warsztatów jest pogłębienie umiejętności uczestników do podejmowania z pacjentami dialogu na temat ich seksualności oraz trudności związanych z życiem seksualnym, a także wprowadzania podstawowych interwencji terapeutycznych w określonych sytuacjach klinicznych.

Zajęcia zawierają elementy wykładowo-dyskusyjne oraz warsztatowe.

Tematyka obejmuje między innymi:

- współczesne rozumienie poszczególnych wymiarów seksualności człowieka - tożsamości płciowej i seksualnej, preferencji seksualnych, ról płciowych i zachowań seksualnych

- budowanie bezpieczeństwa i współpracy w dialogu na temat seksualnych aspektów życia pacjenta

- odniesienie norm seksuologicznych, medycznych, prawnych i społecznych do sytuacji spotykanych w gabinecie psychoterapeuty

- rozumienie i wskazówki diagnostyczne dotyczące poszczególnych grup zaburzeń seksualnychmiędzy innymi dysfunkcji seksualnych, dysforii płciowej, parafilii, hiperseksualności.

- rodzaje interwencji seksuologicznych i możliwości ich integrowania w pracy psychoterapeutycznejInformacja na temat superwizji tutaj: https://www.fundacja-wroclaw.org/aktualnosci/oferta-superwizji-na-aktualny-rok-akademicki-201920-198?fbclid=IwAR1qp-bDucZae-guXN2tMPYVfEZ0lsWJjWwoKvRp4_8mcN2z2JlD3d4LUFg

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.