Zapraszamy na moduł z "Terapii zaburzeń odżywiania się" w Poznaniu

Moduł składać się będzie z zajęć, które można realizować łącznie lub wybrany pojedynczy temat.

1. Temat: Psychologiczne mechanizmy i terapia zaburzeń odżywiania z uwzględnieniem struktury osobowości (wprowadzenie w problematykę diagnozy i terapii psychologicznej anoreksji i bulimii psychicznej).


Prowadzący: Dr hab n. społ. Bernadetta Izydorczyk

2. Temat: Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym.

Prowadzący: Mgr Romualda Ulasińska

Dla osób, które zdecydują się na wzięcie udziału w obu kursach, cena promocyjna całości wyniesie 900 zł, osoby te otrzymają również 10% zniżki na kolejne zajęcia z tej tematyki realizowane przez Fundację w kolejnym roku akademickim.

zapis na kurs

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


zapraszamy na kolejne edycje w warszawie i we wrocławiu czteroletniego kursu psychoterapii. początek roku akademickiego: październik 2019