Dr Anna Wasik

Doktor nauk farmaceutycznych, psycholog, psychoterapeuta. Posiada certyfikat SNP PTP, specjalizacja z psychologii klinicznej. Absolwentka  całościowego szkolenia organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zajmując się diagnozą psychologiczną, psychoterapią indywidualną, grupową  dorosłych z zaburzeniami psychotycznymi i afektywnymi. Specjalista w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM. Doświadczenie terapeutyczne zdobywała podczas licznych staży, pracując z pacjentami ze spektrum schizofrenii, choroby dwubiegunowej czy głębokich zaburzeń osobowości. Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach prowadzonych przez Instytut Studiów Psychoanalitycznych Hanny Segal, Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Sinthome - Grupę Psychoanalizy Lacanowskiej. Naukowo zajmuje się psychofarmakologią zaburzeń psychicznych. Jej zainteresowania naukowe koncertują się wokół psychoanalizy psychoanalizy (badania pierwotnych stanów umysłu), psychofarmakologii  zaburzeń psychotycznych i zaburzeń afektywnych, rozwoju kompetencji społeczno-poznawczych we wczesnym dzieciństwie, etologii.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.