Depresja i samobójstwa

Zapisz się!

Nazwa kursu: Depresja i samobójstwa 
  

Prowadzący: Dr Mirosława Jawor - dr n. hum., specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Od roku 1988 pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, a od roku 1998 - w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju i Emocji. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Prowadzi wykłady i warsztaty 
na akredytowanych kursach z psychoterapii. Jest autorem wielu artykułów i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu psychopatologii i psychoterapii depresji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
 


Opis kursu:

W Polsce kilka tysięcy osób rocznie podejmuje próbę samobójczą z powodu depresji
a samobójstwo jest najpoważniejszym powikłaniem depresji. Większość osób z myślami samobójczymi w depresji tak naprawdę nie chce umrzeć, ale jednocześnie bardzo chce się uwolnić od swojego cierpienia, bo nie są w stanie z nim żyć, a zatem to próba samobójcza jest raczej ucieczką od cierpienia a nie od życia.


Zajęcia mają na celu: 
Zapoznanie uczestników ze współczesnymi klasyfikacjami depresji i zaburzeń depresyjnych.
W oparciu o poznawczy model depresji zaznajomienie uczestników z technikami
i strategiami terapeutycznymi.
Omówienie problematyki samobójstw.
Zapoznanie uczestników z zachowaniami samobójczymi i sposobami zapobiegania samobójstwom. 
Wprowadzone podczas zajęć strategie i techniki interwencji kryzysowej wskażą sposoby pomocy psychologicznej wobec osób będących w kryzysie 
i zagrożonych samobójstwem oraz wobec osób doświadczających straty osoby bliskiej
w wyniku śmierci samobójczej. 
 

Forma zajęć:
Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej
i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii
i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa:  
Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 
  
Czas trwania: 16 godzin 

Cena: 500 zł 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.