Gestalt

Zapisz się!

Nazwa kursu: Gestalt


Prowadzący: Mgr Dorota Węgrzyn - certyfikowana psychoterapeutka Gestalt  (EAGT), psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor Gestalt (program akredytowany w EAGT).Współtworzy Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, gdzie zajmuje się terapią indywidualną i grupową osób dorosłych, terapią par i rodzin. Prowadzi treningi terapeutyczne, rozwoju osobistego, superwizje. Jest opiekunem grup Programu Pomocy Psychologicznej. Uczy psychoterapii w Szkole Psychoterapeutów Gestalt w IIPG. Obecnie - w trakcie aplikowania do egzaminu superwizorskiego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Posiada certyfikat EAP. 


Opis kursu:

Psychoterapia Gestalt to zintegrowany model leczenia i rozwoju oparty na koncepcji trzech integralnie powiązanych ze sobą zasad:

 1. Terapia Gestalt ma charakter fenomenologiczny: jej  celem jest uświadomienie; jej metodyką jest metodyka uświadamiania.
 2. Terapia Gestalt oparta jest w całości na egzystencjalizmie dialogującym - czyli na procesie kontaktu i wycofania w relacji JA – TY.
 3. Konceptualizacja i światopogląd terapii Gestalt oparty jest na holizmie i teorii pola.  

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli, poprzez doświadczanie własne, zapoznać się z tym, co znaczą poszczególne zasady i w jaki sposób psychoterapeuta  włącza  postawę filozoficzną do pracy z Klientem/Pacjentem. 


Każda z tych zasad zawiera charakterystyczne dla psychoterapii Gestalt metody i techniki :

 • poszerzanie trzech sfer świadomości: zewnętrznej, wewnętrznej, pośredniej;
 • praca na dwóch krzesłach;  
 • praca poprzez ciało; 
 • obserwacja fenomenologiczna;
 • eksperymenty i doświadczenia oparte na psychodramie


Warunki uczestnictwa:  Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki 
to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia).

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji
z terapii i studiami przypadków. 
  
Czas trwania: 20 godzin (piątek, sobota, niedziela) 
  
  
Cena: 590 zł 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.