Grupa superwizyjna

Zapisz się!

Nazwa kursu: Grupa superwizyjna 
  

Prowadzący: Mgr Ireneusz Dziasek - psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualne zatrudnienie: Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; kierownik Dziennego Oddziału Leczenia Nerwic przy NZOZ Feniks w Katowicach. Dydaktyka: między innymi – prowadzenie zajęć na temat podejścia psychoanalitycznego w ramach studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii”
w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz zajęć z Clinical Psychology i Behavioral Sciences dla studentów medycyny - w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców przy Collegium Medicum UJ. Autor licznych publikacji naukowych. 
  

Opis kursu: 

Superwizja psychoterapii jest uznawana za niezbędną część procesu kształcenia psychoterapeutów. Wymogiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty jest 150 godzin superwizji,
w tym co najmniej 60 prowadzonych przez superwizora rekomendującego z SNP PTP 
(lub w uzasadnionych przypadkach z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Co najmniej 50 sesji powinno przebiegać w trybie superwizji grupowej. Również po uzyskaniu certyfikatu superwizja powinna stać się indywidualnym standardem wszystkich dbających
o jakość swoich usług psychoterapeutów. Często zwraca się uwagę na to, że proces superwizyjny wywołuje pomiędzy parą superwizor-terapeuta specyficzne zjawiska zachodzące uprzednio pomiędzy parą terapeuta-pacjent. Spostrzeżenie to bywa wręcz nazywane procesem równoległym. 

Jednym z istotniejszych celów procesu superwizyjnego jest zatem przeprowadzenie aplikanta od pozycji osoby poszukującej pomocy u kogoś bardziej doświadczonego
i kompetentnego do relacji partnerskiej, w której dwie osoby mogą mieć dwa równorzędne, wzajemnie uzupełniające się i inspirujące punkty widzenia na ten sam proces terapii. Spojrzenie superwizora nie musi wtedy być przeżywane jako korygujące, a raczej wzbogacające i dające możliwość wspólnego zobaczenia trójwymiarowej głębi tego, co dzieje się w superwizowanej pracy terapeutycznej. 


Warunki uczestnictwa: Zajęcia są przeznaczone tylko dla psychoterapeutów 
  
Czas trwania: 8 godz. 
  
Ilość uczestników:  10 osób 

Cena: 550 zł 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu i w warszawie została ZAMKNIĘTA. nA KOLEJNĄ REKRUTACJĘ ZAPRASZAMY W LUTYM 2025 R.