Konsultacja rodzinna - pierwsze spotkanie z rodziną

Zapisz się!

Nazwa kursu: Konsultacja rodzinna - pierwsze spotkanie z rodziną


Termin:   21-22.05.2016

Prowadzący: Mgr Roma Ulasińska - specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1993) oraz certyfikat superwizora tegoż Towarzystwa (2008). The European Certificate of Psychotherapy EAP (2006). 
Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie (od 1990r). Wcześniej - w stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym Kliniki. Ma kilka lat doświadczenia jako psycholog konsultant w szkole. Prowadzi kursy podyplomowe przygotowujące 
do egzaminu do certyfikatu PTP z zakresu systemowej terapii rodzin. Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe.


Opis kursu:

Konsultacja rodzinna jest rozmową, pierwszym spotkaniem terapeuty z rodziną. Jej celem jest poznanie rodziny, jej problemów, zasobów i wspólne rozważenie form pomocy oraz decyzji o podjęciu psychoterapii rodzinnej. Sposób poprowadzenia pierwszego spotkania, właściwe rozpoznanie tzw. mapy rodziny, ocena sytuacji i siły rodziny może decydować
o powodzeniu dalszej terapii.

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

budowania kontaktu terapeutycznego,
konstruowania pierwszego spotkania z rodziną,
poznawania „mapy rodziny” i tworzenia przymierza terapeutycznego,
oceny motywacji członków rodziny do pracy nad problemem,
zawierania kontraktu terapeutycznego i określania kierunku przyszłej terapii.
Zajęcia mają charakter zdecydowanie ćwiczeniowy, będą okazją do symulacji pierwszego spotkania. Uczestnicy będą też mogli analizować nagranie konsultacji.


Struktura szkolenia: 
Szkolenie zawiera trzy elementy:

 • Edukacyjny – zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy z danego tematu.
 • Warsztatowy – uczestnicy ćwicząc rozwijają swoje kompetencje i umiejętności.
 • Praktyczny – uczestnicy wspólnie omawiają zastosowania omawianych zagadnień
  w swojej pracy terapeutycznej.


Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki 
to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

Czas trwania: 14 godzin

Cena: 500 zł 
 

UWAGA: Kurs należy do modułu: "Praca z rodziną i jej problemem" oraz "Terapia systemowa - zastosowanie podejścia systemowego w praktyce"

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rozpoczynamy rekrutację na czteroletni kurs psychoterapii we wrocławiu i w warszawie w roku akademickim 2024/25.
serdecznie zapraszamy!