Metodologia badań nad psychoterapią

Zapisz się!

Nazwa kursu: Metodologia badań nad psychoterapią (jak czytać ze zrozumieniem oraz jak projektować, prowadzić, pisać i publikować prace badawcze z zakresu psychoterapii) 


Prowadzący: Dr n. med. Witold Simon - psychiatra i psychoterapeuta. Certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
Adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W latach 2007-2010 - wizytujący profesor w Brigham Young University w Stanach Zjednoczonych. Certyfikowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Association of Psychotherapy, American Group Psychotherapy Association oraz New Experience for Survivors of Trauma. Członek Society for Psychotherapy Research. Stypendysta Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego, Projektu Leonardo da Vinci oraz Centrum Davida M. Kennedy'ego. 
  

Opis kursu:


 [UWAGA: zajęcia mogą mieć formę seminariów, na których uczestnicy przygotowują swe teksty tak by były gotowe do druku] 
 • Poszukiwanie pomysłu – oryginalność i innowacyjność, praca indywidualna versus zespołowa, zgoda komisji bioetycznej, granty.
 • Określanie zmiennych badanych i formułowanie hipotezy.
 • Wybór narzędzia badawczego – ograniczenia badań psychometrycznych.
 • Zbieranie i kodowanie danych - liczba respondentów.
 • Statystyka opisowa.
 • Statystyczne miary skuteczności psychoterapii – istotność statystyczna, wielkość efektu, istotność kliniczna i inne.
 • Pisanie pracy – wstęp, metodologia, prezentacja wyników, dyskusja; 
 • po polsku i po angielsku.
 • Rodzaje prac: studium przypadku, badanie randomizowane; praca eksperymentalna, quasi-eksperymentalna, praca teoretyczna; badanie kwestionariuszowe, opisowe, nieingerująca procedura badawcza; grupy niezależne; prace longitudinalne, retrospektywne, prospektywne, katamneza; meta-analiza itd.
 • Kwestie etyczne. 
 

Forma zajęć: Forma zajęć: seminaryjna. Uczestnicy będą prezentować projekt na różnych jego etapach, począwszy od formułowania hipotezy aż po przygotowanie tekstu do druku.

Warunki uczestnictwa:  Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki 
to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 
  
Czas trwania: 16 godzin (6  piątek + 10 sobota) 

Cena: 550 zł 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.