MODUŁ: Terapia systemowa - zastosowanie podejścia systemowego w praktyce

Moduł "Terapia systemowa - zastosowanie podejścia systemowego w praktyce" adresowany jest do praktyków udzielających pomocy w różnych obszarach, zatrudnionych w placówkach zdrowia psychicznego, ośrodkach pomocy, szkołach, poradniach, sądownictwie. W szczególności - do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności pracy z rodzinami i poszerzeniem warsztatu pracy, w oparciu o myśl i terapię systemową. 
Nacisk położony został na zastosowanie podejścia systemowego do specyficznych problemów klinicznych i rozwojowych, jak również na poznanie technik interwencji w obrębie podejścia systemowego. 

W ramach modułu należy zrealizować 4 kursy po 14 godzin każdy. 


Każdy z umieszczonych w module kursów można również zaliczyć oddzielnie. 

Lista kursów

Terapia rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowym

Nazwa kursu: Terapia rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowym Termin:    20-21. 01. 2018Prowadzący: Mgr Roma Ulasińska - Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada też certyfikat European Assotiation for Psychotherapy (EAP). Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin, Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego...
»

Terapia rodzin w rodzinach adopcyjnych i zastępczych

Nazwa kursu: Terapia rodzin w rodzinach adopcyjnych i zastępczychTermin:  22-23. 10. 2016 Prowadzący: Mgr Roma Ulasińska - specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1993) oraz certyfikat superwizora tegoż Towarzystwa (2008). The European Certificate of Psychotherapy EAP (2006). Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie...
»

Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu, rodziny monoparentalnej, rodziny rekonstruowanej

Nazwa kursu: Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu, rodziny monoparentalnej, rodziny rekonstruowanej Termin: 29-30. 10. 2016Prowadzący: Mgr Roma Ulasińska i specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1993) oraz certyfikat superwizora tegoż Towarzystwa (2008). The European Certificate of Psychotherapy EAP (2006). Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki...
»

Konsultacja rodzinna - pierwsze spotkanie z rodziną

Nazwa kursu: Konsultacja rodzinna - pierwsze spotkanie z rodzinąTermin:   21-22.05.2016Prowadzący: Mgr Roma Ulasińska - specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1993) oraz certyfikat superwizora tegoż Towarzystwa (2008). The European Certificate of Psychotherapy EAP (2006). Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w...
»

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.