MODUŁ: Terapia zaburzeń odżywiania się - Poznań

Moduł "Terapia zaburzeń odżywiania się" adresowany jest do osób z wykształceniem klinicznym oraz do osób zainteresowanych nabywaniem wiedzy w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania się. Moduł: „Terapia zaburzeń odżywiania się” ma na celu przygotowanie praktyczne osób szkolących się. Składa się z dwóch 14- godzinnych kursów.

Do zaliczenia modułu wymagane jest zrealizowanie 28 godzin szkolenia.

1. Zajęcia odbędą się w Poznaniu.

2. Zajęcia można realizować jako cały moduł lub wybrany pojedynczy temat.

3. Dla osób, które zdecydują się na wzięcie udziału w obu kursach, cena promocyjna całości wyniesie 900 zł, osoby te otrzymają również 10% zniżki na kolejne zajęcia z tej tematyki realizowane przez Fundację w kolejnym roku akademickim.

4. Uczestnicy otrzymają materiały do zajęć oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu lub modułu.

Lista kursów

Psychologiczne mechanizmy i terapia zaburzeń odżywiania z uwzględnieniem struktury osobowości - Poznań

Psychologiczne mechanizmy i terapia zaburzeń odżywiania z uwzględnieniem struktury osobowości (wprowadzenie w problematykę diagnozy i terapii psychologicznej anoreksji i bulimii psychicznej). - PoznańTermin 19-20.05.2018Prowadzący: Dr hab n. społ. Bernadetta Izydorczyk –  wykładowca w Instytucie Psychologii Stosowanej ,Wydziału Zarządzania  i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant Krajowy w dziedzinie...
»

Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym. - Poznań

Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym. Termin: 21-22.04.2018Prowadzący: Mgr Romualda Ulasińska - Specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1993) oraz certyfikat superwizora tegoż Towarzystwa (2008). The European Certificate of Psychotherapy EAP (2006). Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i...
»

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.