Narracyjne metody w terapii dzieci i młodzieży

Zapisz się!

Nazwa kursu: Narracyjne metody w terapii dzieci i młodzieży

Termin: 17-18.09.2016
  
Prowadzący: Dr Magdalena Żurko

Magdalena Żurko ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, w którym od 2000 roku pracuje w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta. Bierze udział w pracach zespołu badawczego, dotyczących zastosowań metod jakościowych (narracyjnych) w psychologii. Równorzędnym obszarem jej badań jest adaptacja jakościowych metod, zwłaszcza narracyjnych, do potrzeb badań psychologicznych. Autorka kilkunastu opracowań poświęconych tej problematyce, np. prac na temat: badania systemu znaczeń wewnętrznych metodą autobiograficzną; bajki terapeutycznej jako formy pracy z dzieckiem adoptowanym; zastosowania metod narracyjnych w diagnozie sytuacji społecznej młodzieży niepełnosprawnej z klas integracyjnych na poziomie gimnazjalnym; metod analizy i interpretacji autobiograficznej
w ujęciu hermeneutycznym. 
  
Opis kursu: 

 • Rozwojowy sens mowy (aspekty, funkcje), w tym narracji.
 • Myślenie narracyjne i paradygmatyczne, symbolika tekstu oraz rozwój funkcji symbolicznej.
 • Narracja w terapii: różne podejścia (psychodynamiczne, konstrukcjonizm społeczny, fenomenologiczne).
 • Narracja jako tekst osoby: podejście personalistyczne.
 • Rodzaje bajek, bajka a terapia.
 • Zasady i sposób opowiadania bajek: dostosowanie do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Przykłady zastosowania bajek we wspieraniu rozwoju niezaburzonego i zaburzonego.
 • Dobieranie tekstów literackich oraz tworzenie bajek w zależności od założonego celu oddziaływania.
 • Praca z tekstem rymowanym, wykorzystanie rysunku.
 • Narracja a tożsamość: wspieranie rozwoju młodzieży i młodych dorosłych.
 • Zastosowanie autonarracji w profilaktyce trudności okresu dorastania.
 • Ocena książek (edycji, tekstu) dla dzieci i młodzieży pod kątem wspierania ich rozwoju. 

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

Czas trwania: 14 godzin 

Cena: 200 zł 
  
UWAGA: Kurs należy do modułu: "Zaburzenia dzieci i młodzieży – interwencje terapeutyczne"

Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rozpoczynamy rekrutację na czteroletni kurs psychoterapii we wrocławiu i w warszawie w roku akademickim 2024/25.
serdecznie zapraszamy!