Osobowość – teorie rozwoju oraz zaburzeń, psychoterapia

Zapisz się!

Nazwa kursu: Osobowość – teorie rozwoju oraz zaburzeń, psychoterapia 

Prowadzący: Dr n. med. Witold Simon - psychiatra i psychoterapeuta. Certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
Adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W latach 2007-2010 - wizytujący profesor w Brigham Young University w Stanach Zjednoczonych. Certyfikowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Association of Psychotherapy, American Group Psychotherapy Association oraz New Experience for Survivors of Trauma. Członek Society for Psychotherapy Research. Stypendysta Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego, Projektu Leonardo da Vinci oraz Centrum Davida M. Kennedy'ego. 
 


Opis kursu:

Podejścia analityczne: Freud –nieświadomość, struktura osobowości, konflikty intrapsychiczne, fazy rozwoju osobowości, Jung – symbolizm i zbiorowa nieświadomość, typy osobowości; Adler – wpływ społeczeństwa, zdrowie psychologiczne, koncepcje terapeutyczne; Erikson – założenia epigenetyczne, fazy psychospołecznego rozwoju; Horney – psychoanaliza aspekty interpersonalne i transgeneracyjne, lęk podstawowy, podstawowa wrogość, trzy interpersonalne orientacje, wpływ kultury na osobowość. 
Cechy osobowości: Allport – geneza i rozwój cech osobowości, wpływ osobowości na rozwój społeczny; Cattell – analiza czynnikowa, kwestionariuszowa ocena osobowości, determinanty osobowości; McCrae i Costa – teoria pięciu czynników warunkujących osobowość.

Ewolucyjne teorie osobowości – emocje, altruizm, zachowania seksualne, zachowania rodzicielskie, agresja i dominacja, kultura, język i myśl.
Genetycznie i biologicznie warunkowane teorie osobowości: Eysenck, Gray, Cloninger – temperament, mózg, pobudzenie.
Perspektywa teorii uczenia: Skinner – radykalny behawioryzm; Staats – psychologiczny behawioryzm; Dollard i Miller – psychoanalityczna teoria uczenia się; Mischel, Bandura
i Kelly  – poznawcze teorie uczenia się.
Humanistyczne teorie osobowości: Rogers i Maslow – samoaktualizacja 
i rozwój, piramida potrzeb, wewnętrzna motywacja, unikalność 
i niepowtarzalność.
Zaburzenia osobowości według ICD, DSM.
Psychoterapia wspierająca rozwój osobowości.
Psychoterapia zaburzeń osobowości.
Farmakoterapia zaburzeń osobowości. 
 

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, 
z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa:  Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 
  
Czas trwania: 16 godzin (6 piątek + 10 sobota) 

Cena: 500 zł 
  
UWAGA: Kurs należy do modułu: Psychopatologia. Diagnoza i techniki psychoterapii

                 Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rozpoczynamy rekrutację na czteroletni kurs psychoterapii we wrocławiu i w warszawie w roku akademickim 2024/25.
serdecznie zapraszamy!