Poznawczo - Behawioralna psychoterapia depresji

Zapisz się!

Nazwa kursu: Poznawczo - Behawioralna psychoterapia depresji 
  

Prowadzący: Dr Mirosława Jawor - dr n. hum., specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Od roku 1988 pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, a od roku 1998 - w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju i Emocji. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Prowadzi wykłady i warsztaty 
na akredytowanych kursach z psychoterapii. Jest autorem wielu artykułów 
i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu psychopatologii
i psychoterapii depresji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
  

Opis kursu: 

Poznawczo-behawioralna psychoterapia depresji została opracowana w latach 60-tych przez Aarona Becka i współpracowników w Filadelfii. Początkowo przeznaczona była do leczenia zaburzeń depresyjnych o lekkim i średnim nasileniu. Obecnie stosowana w wielu zaburzeniach, jednakże szczególne miejsce zajmuje w leczeniu depresji. 
W oparciu o poznawcza teorię psychopatologii i psychoterapii uczestnicy zapoznają się
z konceptualizacją poznawczą depresji, modelem terapii oraz stosowanymi technikami terapeutycznymi. 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów, aby uczestnicy mogli samodzielnie ćwiczyć techniki terapeutyczne. 


Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji
z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa:  Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 
  
Czas trwania: 16 godzin 

Cena: 500 zł 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.