Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu, rodziny monoparentalnej, rodziny rekonstruowanej

Zapisz się!

Nazwa kursu: Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu, rodziny monoparentalnej, rodziny rekonstruowanej

 Termin: 29-30. 10. 2016

Prowadzący: Mgr Roma Ulasińska i specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1993) oraz certyfikat superwizora tegoż Towarzystwa (2008). The European Certificate of Psychotherapy EAP (2006). 
Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie (od 1990r). Wcześniej - w stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym Kliniki. Ma kilka lat doświadczenia jako psycholog konsultant w szkole. Prowadzi kursy podyplomowe przygotowujące do egzaminu do certyfikatu PTP z zakresu systemowej terapii rodzin. Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe.

 

Opis kursu:

Zwiększa się liczba rodzin, których struktura jest inna od pełnej rodziny nuklearnej. W ciągu ostatnich 20 lat liczba osób samotnie wychowujących dzieci w Polsce zwiększyła się o połowę. Takich rodzin jest ponad milion, a 90% z  nich stanowią samotne matki. Rodzina niepełna powstaje wskutek rozwodu, śmierci lub długotrwałej nieobecności jednego z rodziców. Dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica lub powstaje nowa rodzina rekonstruowana, tworzą się „rodzinne patchworki” lub inne struktury.

Podczas szkolenia będziemy zajmowali się specyfiką relacji w rodzinach monoparentalnych i rekonstruowanych.

Sytuacja emocjonalna dziecka i rodzica w rodzinie monoparentalnej.
Systemy problemowe tworzące się w rodzinach niepełnych.
Dziecko i rodzice w procesie rozwodu. Sytuacje traumatyzujące, konsekwencje psychologiczne.
Reakcje dziecka wobec rozwodu rodziców na poszczególnych etapach rozwoju.
Rodzice podczas rozwodu, ich rola w kształtowaniu wpływu rozwodu na rozwój dziecka; ryzyko i rozwiązania w rodzinach rozwiedzionych i rekonstruowanych.
Formy pomocy terapeutycznej dziecku i jego rodzinie.
Rodziny niepełne i rekonstruowane w terapii – przykłady kliniczne.

Struktura szkolenia: Szkolenie zawiera trzy elementy:

Edukacyjny – zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy z danego tematu.
Warsztatowy – uczestnicy ćwicząc rozwijają swoje kompetencje i umiejętności.
Praktyczny – uczestnicy wspólnie omawiają zastosowania omawianych zagadnień w swojej pracy terapeutycznej

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki 
to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

Czas trwania: 14 godzin

Cena: 500 zł 
 

UWAGA: Kurs należy do modułu: Praca z rodziną i jej problemem; Terapia systemowa – zastosowanie podejścia systemowego w praktyce

                 Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.