Przeżywanie żałoby z perspektywy teorii więzi. Obszar pracy terapeutycznej.

Zapisz się!

Nazwa kursu: Przeżywanie żałoby z perspektywy teorii więzi. Obszar pracy terapeutycznej.

Termin: 10-11. 09. 2016
 
Prowadzący: Dr Bernadetta Janusz - Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta 
i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się terapią systemową (terapia par, rodzin). Pracuje jako terapeuta indywidualny w podejściu psychodynamicznym. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. 


Opis kursu: 

W trakcie kursu zostaną poruszone następujące zagadnienia: 
Rodzaj utraty/śmierci jako wyznaczający podstawowe interwencje terapeutyczne.
Historia rodzinnych utrat i przekazy transgeneracyjne (międzypokoleniowe) związane ze śmiercią jako kontekst radzenia sobie rodziny z aktualną utratą.
Diagnozowanie niedokończonej/przedłużonej żałoby w rodzinie.
Praca z parą po utracie i śmierci dziecka.
Rozumienie relacji w parze jako podstawowej matrycy radzenia sobie z utratą.
Kulturowe aspekty przeżywania żałoby. 
 

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji
z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa:  Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 
  
Czas trwania: 16 h 
  
Cena: 500 zł 
  
UWAGA: Kurs należy do modułu: Praca z rodziną i jej problemem oraz  Terapia systemowa- zastosowanie podejścia systemowego w praktyce

                 Kurs może również być realizowany oddzielnie

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.