Psychologiczna diagnoza kliniczna i terapeutyczna - praca z objawem nerwicowym

Nazwa kursu: Psychologiczna diagnoza kliniczna i terapeutyczna - praca z objawem nerwicowym 
 

Prowadzący: Dr n. hum. Bernadetta Izydorczyk – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa, terapeuta i trener psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy w Berlinie, Polskiego Instytutu Psychodramy. Prowadzi szkolenia w zakresie psychodramy wg Moreno oraz działalność dydaktyczną
w ramach kursu akredytowanego do certyfikatu psychoterapeuty w Śląskiej Szkole Psychoterapii Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów  w Gliwicach.  
Na co dzień pracuje w  Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach (prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami) i Ośrodku Leczenia Nerwic
i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka"
w Gliwicach - zajmuje się psychologiczną diagnozą kliniczną i psychoterapią. Prowadzi praktykę psychoterapeutyczną (zajmuje się psychoterapią zaburzeń nerwicowych,osobowości osób dorosłych). Od 6 lat pełni merytoryczny nadzór nad szkoleniem specjalizacyjnym w zakresie psychologii klinicznej na terenie woj. śląskiego.Opis kursu: 
Wprowadzenie -  zaburzenia nerwicowe - czym są?
Nerwica, neurotyczność.
Zaburzenia nerwicowe – perspektywa medyczna  - podstawy neurobiologicznego podłoża nerwic.
Zaburzenia nerwicowe -  perspektywa psychologiczna. Psychologiczna sylwetka osoby neurotycznej.
Symptomatologia,  struktura osobowości, mechanizmy obronne i adaptacyjne.
Pacjent neurotyczny i jego leczenie (specyficzne wyznaczniki diagnozy i terapii psychologicznej).
Patologia neurotyczna – analiza przypadków (nerwica objawowa a osobowość: neurotyczna i inne) 
 

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, 
z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii i studiami przypadków.  

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 
  
Czas trwania: 16 h 
  
  
Cena: 500 zł 
  
UWAGA: Kurs należy do modułu: Psychopatologia. Diagnoza i techniki psychoterapii

                 Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu i w warszawie została ZAMKNIĘTA. nA KOLEJNĄ REKRUTACJĘ ZAPRASZAMY W LUTYM 2025 R.