Psychologiczne mechanizmy i terapia zaburzeń odżywiania z uwzględnieniem struktury osobowości - Poznań

Zapisz się!

Psychologiczne mechanizmy i terapia zaburzeń odżywiania z uwzględnieniem struktury osobowości (wprowadzenie w problematykę diagnozy i terapii psychologicznej anoreksji i bulimii psychicznej). - Poznań

Termin 19-20.05.2018

Prowadzący: Dr hab n. społ. Bernadetta Izydorczyk –  wykładowca w Instytucie Psychologii Stosowanej ,
Wydziału Zarządzania  i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant Krajowy
w dziedzinie psychologii Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji
Naukowej Psychoterapii PTP, terapeuta i trener psychodramy (Psychodrama Institute For Europe E.V. PIfE,Berlin).
W naukowych zainteresowaniach i praktycznej ich realizacji zajmuje się zagadnieniami  z zakresu psychologii
klinicznej i psychoterapii, a szczególnie psychopatologią osobowości oraz problematyką psychologii zaburzeń odżywiania,
charakterystyką obrazu ciała w populacji dziewcząt i kobiet w normie oraz cierpiących na różne typy zaburzeń psychicznych.
 
Opis kursu:

Celem kursu jest przedstawienie jego uczestnikom podstaw wiedzy na temat :

1. psychologicznych uwarunkowań anoreksji ,bulimii psychicznej oraz zespołu
kompulsywnego objadania się(podstawowe teorie psychologiczne specyficzne dla
wyjaśniania zaburzeń odżywiania).
2. struktura osobowości a specyfika mechanizmów psychologicznych i rozwoju
symptomatologii anoreksji, bulimii psychicznej(typy psychologiczne).
3. Diagnoza psychologiczna osoby z anoreksją i bulimią psychiczną(specyfika
metody klinicznej i psychometrycznej).
4. Pomoc psychologiczna w leczeniu zaburzeń odżywiania(główne wytyczne do
postępowania wobec osoby chorej na anoreksję i bulimię psychiczną, w tym
wytyczne do psychoterapii z uwzględnieniem pracy nad obrazem ciała).

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia).

Forma zajęć: 
Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej
i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii
i studiami przypadków. 
  
Czas trwania: 14 h 
  
  
Cena: 500 zł 
  
UWAGA: Kurs należy do modułu: Terapia zaburzeń odżywiania się.
                 Kurs może również być realizowany oddzielnie. 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.