Terapia rodzin w rodzinach adopcyjnych i zastępczych

Zapisz się!

Nazwa kursu: Terapia rodzin w rodzinach adopcyjnych i zastępczych

Termin:  22-23. 10. 2016

Prowadzący: Mgr Roma Ulasińska - specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1993) oraz certyfikat superwizora tegoż Towarzystwa (2008). The European Certificate of Psychotherapy EAP (2006). 
Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie (od 1990r). Wcześniej - w stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym Kliniki. Ma kilka lat doświadczenia jako psycholog konsultant w szkole. Prowadzi kursy podyplomowe przygotowujące 
do egzaminu do certyfikatu PTP z zakresu systemowej terapii rodzin. Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe.

 

Opis kursu:

Pojawienie się dziecka w rodzinie wprowadza istotną zmianę w systemie rodzinnym. Przed rodzicami biologicznymi i rodzicami adopcyjnymi stają  podobne wyzwania, jednak rodzice adopcyjni i ich dziecko znajdują się 
w sytuacji wyjątkowej. Szkolenie dotyczy rozumienia problemów rodziny adopcyjnej
w różnych fazach cyklu życia rodziny.  

Ramowy program szkolenia:

 • Formalna strona adopcji - aspekty prawne. Przygotowanie i procedura adopcji.
 • Specyfika rozwoju adoptowanego dziecka.
 • Rodzina wobec tajemnicy i jawności adopcji.
 • Rozumienie problematyki rodziny adopcyjnej z perspektywy systemowej, psychodynamicznej i teorii przywiązania.
 • Rodziny adopcyjne w terapii – przykłady kliniczne.


  Struktura szkolenia: Szkolenie zawiera trzy elementy:

 • Edukacyjny – zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy z danego tematu
 • Warsztatowy – uczestnicy ćwicząc rozwijają swoje kompetencje  i umiejętności
 • Praktyczny – uczestnicy wspólnie omawiają zastosowania omawianych zagadnień
  w swojej pracy terapeutycznej


Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki 
to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

Czas trwania: 14 godzin

Cena: 200 zł 

 

UWAGA: Kurs należy do modułu: Praca z rodziną i jej problemem; Terapia systemowa – zastosowanie podejścia systemowego w praktyce

                 Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


rekrutacja na czteroletnie kursy psychoterapii 2023/24 i we wrocławiu i w warszawie została zakończona.
zapraszamy na natępny nabór, który rozpocznie się 01.02.2024.