Uzależnienia

Zapisz się!

Nazwa kursu: Uzależnienia 
 

Prowadzący: dr Dorota Dyjakon - psychoterapeuta licencjonowany przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii. Trener Treningu Psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Trener NLP. Adiunkt w Zakładzie Nauk o Rodzinie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Wieloletni współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Aktywnie uczestniczy w wielu prestiżowych konferencjach zagranicznych, gdzie prezentuje swoje osiągnięcia naukowe Autorka wielu publikacji i książki: Przemoc, terapia, zadośćuczynienie (2010), Powrót taty, W gąszczu zaprzeczeń i manipulacji, Świat według DDA, i inne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej (od 1986 roku) i prowadzeniu szkoleń (np. praca terapeutyczna 
z osobą uzależnioną od alkoholu, diagnoza i terapia dorosłych dzieci alkoholików, diagnoza  i praca terapeutyczna ze sprawcą przemocy, diagnoza 
i terapia problemów małżeńskich). 

Opis kursu: 
Poszukiwanie ulgi w przeżywaniu trudności życiowych lub dążenie do ekscytujących wrażeń, często doprowadza  do uzależnień zarówno chemicznych, jak i behawioralnych.  W konsekwencji natomiast, zamiast ulgi czy fascynacji,  pojawia się nasilający  stan cierpienia i osamotnienia oraz stopniowa degradacja całego życia osoby uzależnionej. Mechanizmy psychologiczne kierujące uzależnieniem stanowią bazę do rozumienia i leczenia tego specyficznego psychofizycznego stanu. Kurs stanowi okazję 
do pogłębienia umiejętności diagnozowania uzależnień oraz poznania kierunków leczenia tej szczególnej dolegliwości XXI wieku. 

Forma zajęć:
Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

Czas trwania: 16 godzin (sobota i niedziela) 

Cena: 450 zł 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.