Wybrane elementy wiedzy medycznej. Zaburzenia zdrowia psychicznego i ich leczenie.

Zapisz się!

Nazwa kursu: Wybrane elementy wiedzy medycznej. Zaburzenia zdrowia psychicznego i ich leczenie.


Prowadzący: Prof. dr hab. med. Andrzej Kiejna - kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii, AM we Wrocławiu. Ordynator oddziału klinicznego w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (SZPOZ) we Wrocławiu. Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Dziennego i kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. Redaktor naczelny Psychogeriatrii Polskiej. Członek kolegium redakcyjnego i stały recenzent w czasopismach (Psychiatria Polska, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, Postępy Psychiatrii i Neurologii, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, Medycyna Praktyczna – Psychiatria, Family Medicine & Primary Care Review). Autor ponad 350 pełnotekstowych artykułów, 4 książek 
i 27 rozdziałów w monografiach (wiele z nich w czasopismach o zasięgu międzynarodowym).

 Opis kursu:

Wybrane elementy wiedzy medycznej. 
Psychoterapia jako nauka osadzona jest mocno w medycynie, ale w szczególne silnych związkach pozostaje z psychiatrią. Rozwojowi tej dyscypliny w ostatnim stuleciu towarzyszy sukcesywne wzbogacanie wiedzy na temat funkcjonalnych mechanizmów zaburzeń psychicznych, co wykorzystywane jest w tworzeniu określonych technik psychoterapeutycznych. 

Celem wykładu jest zaprezentowanie tych związków w odniesieniu 
do konkretnych problemów zdrowotnych ujętych w międzynarodowych klasyfikacjach zaburzeń.

Zaburzenia zdrowia psychicznego i ich leczenie. 
Zaburzenia zdrowia psychicznego sklasyfikowane są w wieloosiowym systemie diagnostycznym w ramach ICD-10 i DSM-V. Zrozumienie zasad formułowania diagnozy jest niezbędne z punktu widzenia procesu terapeutycznego, w szczególności w odniesieniu do psychoterapii. 

W wykładzie omówione zostaną różne kategorie zaburzeń psychicznych 
i preferencje terapeutyczne.
 

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny z analizami sesji z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

Czas trwania: 16 godzin

Cena: 550 zł 
 
UWAGA: Kurs należy do modułu: Psychopatologia – diagnoza i techniki psychoterapii

                 Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.