Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym. - Poznań

Zapisz się!

Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym.

Termin: 21-22.04.2018

Prowadzący: Mgr Romualda Ulasińska
- Specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1993) oraz certyfikat superwizora tegoż Towarzystwa (2008). The European Certificate of Psychotherapy EAP (2006). Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie (od 1990r). Wcześniej - w stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym Kliniki. Ma kilka lat doświadczenia jako psycholog konsultant w szkole. Prowadzi kursy podyplomowe przygotowujące do egzaminu do certyfikatu PTP z zakresu systemowej terapii rodzin. Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe.

Opis kursu


- Wyjaśnianie wzrostu występowania zaburzeń odżywiania.
- Czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania - indywidualne, rodzinne, kulturowe.
- Badania nad charakterystyką rodzin, w których występują zaburzenia odżywiania.
- Model fazowego przebiegu anoreksji. Integracyjne podejście w rozumieniu anoreksji.
- Funkcjonowanie rodziny a przebieg zaburzeń odżywiania
- Formy leczenia zaburzeń odżywiania.
- Pacjentki z anoreksją psychiczną w leczeniu szpitalnym.
- Ambulatoryjne programy terapeutyczne.
- Poziomy interwencji w anoreksji psychicznej.
- Terapia rodzinna i indywidualna w podejściu systemowym. Przegląd sposobów rozumienia
i leczenia w różnych modelach (strukturalnym, mediolańskim, heidelberskim)
- Trudności w pracy terapeutycznej z pacjentkami z anoreksją i bulimią psychiczną.
- Terapia zaburzeń odżywiania - perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna. Przegląd
technik terapeutycznych.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy.

Formy: wykład interaktywny, kazuistyka, ćwiczenia i symulacje, superwizja terapii prowadzonej przez
uczestników.

Czas trwania: 14 h 
  
Cena: 500 zł 
  
UWAGA: Kurs należy do modułu: Terapia zaburzeń odżywiania się.
                 Kurs może również być realizowany oddzielnie.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


zapraszamy na kolejne edycje w warszawie i we wrocławiu czteroletniego kursu psychoterapii. początek roku akademickiego: październik 2020
Na rok 2019 rekrutacja jest już zakończona