Złożone PTSD: diagnoza i terapia

Zapisz się!

Nazwa kursu: Złożone PTSD: diagnoza i terapia 
 

Prowadzący: dr Dorota Dyjakon - psychoterapeuta licencjonowany przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii. Trener Treningu Psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Trener NLP. Adiunkt w Zakładzie Nauk o Rodzinie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Wieloletni współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Aktywnie uczestniczy w wielu prestiżowych konferencjach zagranicznych, gdzie prezentuje swoje osiągnięcia naukowe Autorka wielu publikacji i książki: Przemoc, terapia, zadośćuczynienie(2010),Powrót taty, W gąszczu zaprzeczeń i manipulacji, Świat  według DDA, i inne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej (od 1986 roku)
i prowadzeniu szkoleń (np. praca terapeutyczna z osobą uzależnioną od alkoholu, diagnoza i terapia dorosłych dzieci alkoholików, diagnoza  i praca terapeutyczna ze sprawcą przemocy, diagnoza i terapia problemów małżeńskich). 


Opis kursu: 
Konsekwencje wynikające z doświadczania przemocy w ciągu życia stanowią niezwykle bogaty obszar, budzący zainteresowania psychologów. Koncepcja stworzona przez Judith Herman Złożonego Zespołu Stresu Pourazowego (DESNOS — Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified) pozwoliła na opis i głębsze zrozumienie trudności
w funkcjonowaniu osób doświadczających długotrwałej traumy. Obecnie wiedza ta rozwija się bardzo dynamicznie wnosząc  nowe treści i wartości do psychoterapii jednocześnie podnosząc jej skuteczność.  Terapia DESNOS odgrywa znaczącą rolę w pracy z ofiarami przemocy w rodzinie oraz ze sprawcami tej przemocy. W leczeniu Złożonego PTSD stosuje się: terapię poznawczą, behawioralno-poznawczą, EMDR, terapię skoncentrowaną na urazie, psychodynamiczną oraz integratywną. Kurs stanowi krótki przewodnik po diagnozie i terapii Złożonego PTSD zarówno u dorosłych ofiar, jak i sprawców przemocy domowej. 
 

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji
z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

Czas trwania: 16 godzin (sobota i niedziela) 
Cena: 450 zł 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.