Dr n. hum. Lucyna Drożdżowicz

• Przed przejściem na emeryturę zatrudniona w Katedrze Psychiatrii CMUJ
(doświadczenie różnych form pracy z chorymi na schizofrenię oraz rodzinami w
ramach Zakładu Terapii Rodzin).
• Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor obu towarzystw PTP
(Psychiatrycznego i Psychologicznego).
• Aktualnie własna praktyka terapeutyczna i superwizyjna.
• Pracuje w nurcie integracyjnym. Oznacza to, że korzystając zarówno z teorii
psychoanalitycznych jak i wiedzy systemowej, stara się zrozumieć problemy
pacjenta poprzez jego relacyjny rozwój. To ułatwia dobór interwencji czy technik
terapeutycznych adekwatnych do problemów i etapu terapii.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
rekrutacja na czteroletnie kursy psychoterapii 2023/24 w warszawie i we wrocławiu została zakończona. zapraszamy na natępny nabór, który rozpocznie się 01.02.2024.