Mgr Katarzyna Owsiany

Psycholog,‭ ‬socjolog,‭ ‬psychoterapeuta.‭ ‬Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych oraz psychoterapii osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi,‭ ‬osobowościowymi i nerwicowymi.‭ ‬Kwalifikacje psychoterapeutyczne‭ ‬doskonaliła w‭ ‬Krakowskim Centrum Psychodynamicznym‭ (‬dyplom psychoterapeuty‭) ‬oraz‭ ‬Europejskiej Szkole Psychoterapii Socjo-‭ ‬i Somato-‭ ‬Analitycznej w Strasbourgu‭ (‬dyplom‭ ‬terapeuty,‭ ‬trenera i superwizora‭)‬.‭ ‬Certyfikowany Lider Grup Balinta,‭ ‬prowadzi treningi balintowskie dla grup nauczycieli,‭ ‬pracowników socjalnych,‭ ‬lekarzy i terapeutów.‭ ‬Zajmuje się działalnością‭ ‬edukacyjną i szkoleniową,‭ ‬m.in.‭ ‬w ramach kursów doskonalących i studiów podyplomowych.‭ ‬Członek Polskiego Towarzystwa Balintowskiego,‭ ‬Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej,‭ ‬Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,‭ ‬Członek Zarządu Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.