Diagnoza i terapia w schizofrenii

Zapisz się!

Nazwa kursu: Diagnoza i terapia w schizofrenii 
  

Prowadzący: Mgr Ireneusz Dziasek - psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualne zatrudnienie: Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; kierownik Dziennego Oddziału Leczenia Nerwic przy NZOZ Feniks w Katowicach. Dydaktyka: Między innymi – prowadzenie zajęć na temat podejścia psychoanalitycznego w ramach studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii”
w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz zajęć z Clinical Psychology i Behavioral Sciences dla studentów medycyny - w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców przy Collegium Medicum UJ. Autor licznych publikacji naukowych. 
  

Opis kursu: 

Schizofrenia jest chorobą o wielu wymiarach. W związku z tym terapeuci podejmujący się pracy z osobami chorującymi na nią muszą opierać się wciąż występującym motywom zewnętrznym i wewnętrznym, aby nie poddać się powszechnej obecnie tendencji do redukcjonizmu poznawczego i terapeutycznego w myśleniu o tej chorobie. Prezentowane
i omawiane 
w ramach warsztatu umiejętności diagnozy i terapii schizofrenii wywodzą się 
z wypróbowanego od lat w Oddziale "C" kliniki krakowskiej modelu zintegrowanego leczenia schizofrenii, w którym codzienną troską terapeutów jest zachowanie równowagi pomiędzy tym co biologiczne a tym co psychospołeczne w myśleniu o tej chorobie, stwarzanie od pierwszych dni leczenia warunków do rozwoju u pacjentów poczucia ich własnego sprawstwa w procesie terapii oraz poleganie na diagnostycznej raczej niż prognostycznej tradycji w rozumieniu choroby. W szczególności uczestnicy zostaną zapoznani m.in. z hipotezą hipofrontalności związaną z teorią poznawczych deficytów 
w schizofrenii, z technikami arteterapii w leczeniu, z propozycją systemowej konsultacji rodzinnej jako istotnego elementu procesu diagnostyczno-terapeutycznego czy psychoedukacją rodzin będącą ważnym uzupełnieniem leczenia samego pacjenta.
Wiele współczesnych badań dowodzi, że ta ostatnia forma interwencji w znaczący sposób zmniejsza prawdopodobieństwo nawrotu choroby, albo co najmniej istotnie wydłuża okres pomiędzy nawrotami. 
 

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji
z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 
  
Czas trwania: 16 godz. 

Cena: 500 zł 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii we wrocławiu i w warszawie w roku akademickim 2024/25 została zawieszona.