JAK SIĘ ZAPISAĆ NA KURS?Należy zarejestrować się na stronie Fundacji w zakładce ZGŁOSZENIE. 


Kursy mogą być realizowane pojedynczo lub w ramach wybranego modułu. Wybierając moduł należy zapoznać się z zasadami jego realizacji: które z kursów w ramach danego modułu są obowiązkowe oraz jaką ilość godzin kursów należy zrealizować aby otrzymać świadectwo ukończenia modułu.

Termin rozpoczęcia zajęć podany będzie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
UWAGA! REKRUTACJA NA CZTEROLETNI KURS PSYCHOTERAPII NA ROK AKADEMICKI 2024/25 W WARSZAWIE i WE WROCŁAWIU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. NA KOLEJNĄ REKRUTACJĘ ZAPRASZAMY W LUTYM 2025 R.