MODUŁ: Psychopatologia - diagnoza i techniki psychoterapii

Moduł "Psychopatologia - diagnoza i techniki psychoterapii" może być istotnym uzupełnieniem wiedzy dla absolwentów studiów psychologicznych (i innych) 
oraz przygotowywać do zasadniczego szkolenia w zakresie psychoterapii. Jest przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwojem umiejętności diagnostyczno-terapeutycznych 
w obszarze psychologii klinicznej i psychiatrii, chcących poszerzyć swoje kompetencje 
o kwalifikacje psychologiczne w zakresie diagnozowania i terapii zaburzeń psychicznych.


Warunkiem zaliczenia modułu jest realizacja 7 kursów, tak aby suma godzin wynosiła
100 (dwa kursy 8 - godzinne i jeden 20 - godzinny).


Uwaga kursy: „Wybrane elementy wiedzy medycznej. Zaburzenia zdrowia psychicznego
i ich leczenie” oraz „Psychopatologia” traktowane są zamiennie - uczestnik może wybrać 
do zaliczenia jeden z tych kursów.

Każdy z umieszczonych w module kursów można również zaliczyć oddzielnie. 

Lista kursów

Wybrane elementy wiedzy medycznej. Zaburzenia zdrowia psychicznego i ich leczenie.

Nazwa kursu: Wybrane elementy wiedzy medycznej. Zaburzenia zdrowia psychicznego i ich leczenie.Prowadzący: Prof. dr hab. med. Andrzej Kiejna - kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii, AM we Wrocławiu. Ordynator oddziału klinicznego w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (SZPOZ) we Wrocławiu. Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Dziennego i kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we...
»

Kurs psychopatologii

Nazwa kursu: Kurs psychopatologiiProwadzący: dr n.med. Paweł SalaPsychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, aktualnie kierownik Oddziału Całodobowego Kliniki Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wykładowca na wydziale psychologii niestacjonarnej UKSW w Warszawie, członek Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego; autor i współautor wielu publikacji...
»

Psychologiczna diagnoza kliniczna i terapeutyczna - praca z objawem nerwicowym

Nazwa kursu: Psychologiczna diagnoza kliniczna i terapeutyczna - praca z objawem nerwicowym  Prowadzący: Dr n. hum. Bernadetta Izydorczyk – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa, terapeuta i trener psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy w Berlinie, Polskiego Instytutu Psychodramy. Prowadzi szkolenia w zakresie psychodramy wg Moreno oraz działalność dydaktyczną w ramach kursu...
»

Osobowość – teorie rozwoju oraz zaburzeń, psychoterapia

Nazwa kursu: Osobowość – teorie rozwoju oraz zaburzeń, psychoterapia Prowadzący: Dr n. med. Witold Simon - psychiatra i psychoterapeuta. Certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W latach 2007-2010 - wizytujący profesor w Brigham Young University w Stanach Zjednoczonych. Certyfikowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European...
»

Wprowadzenie do stosowania technik psychodramy w pracy z osobą doświadczającą emocjonalnego kryzysu

Nazwa kursu: Wprowadzenie do stosowania technik psychodramy w pracy z osobą doświadczającą emocjonalnego kryzysu    Prowadzący:  Dr Bernadetta Izydorczyk - specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor  SNP Polskiego Towarzystwa , terapeuta i trener  psychodramy  Europejskiego Instytutu Psychodramy w Berlinie, Polskiego Instytutu Psychodramy. Prowadzi szkolenia w zakresie psychodramy wg Moreno oraz...
»

Zastosowanie technik ekspozycyjnych w leczeniu zaburzeń lękowych

Nazwa kursu: Zastosowanie technik ekspozycyjnych w leczeniu zaburzeń lękowych  Prowadzący: Mgr Magdalena Heckert-Pietraszko - psycholog, psychoterapeuta z wieloletnią praktyką. Absolwentka wielu kursów kształcących w psychoterapii. Doświadczenie z pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w Klinice Neurologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Instytutach Psychologii Uniwersytetów Wrocławskiego i Opolskiego. Były...
»

Psychoterapia i psychoedukacja zaburzeń afektywnych

Nazwa kursu: Psychoterapia i psychoedukacja zaburzeń afektywnychProwadzący: Dr Mirosława Jawor - dr n. hum., specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Od roku 1988 pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, a od roku 1998 - w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju i Emocji. Współpracuje jako...
»

Zaburzenia autodestrukcyjne: diagnoza i terapia.

Nazwa kursu: Zaburzenia autodestrukcyjne: diagnoza i terapia.   Prowadzący: Dr Jan Pietraszko - Psycholog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej tego Instytutu, obecnie starszy wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Autor przeszło dwudziestu publikacji recenzowanych. W latach 2000-2005 kierownik studiów podyplomowych z psychologii klinicznej i edukacyjnej w Uniwersytecie...
»

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.