Podstawy psychoanalitycznej metody terapii

Zapisz się!

Nazwa kursu: Podstawy psychoanalitycznej metody terapii


Prowadzący: Mgr Piotr Dworczyk - terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W obecnej i poprzedniej kadencji pełni funkcję prezesa PTPP. Pracuje klinicznie z młodzieżą i dorosłymi od 1987 roku, początkowo w ramach Ośrodka Terapii Uzależnień, potem w Laboratorium Psychoedukacji - Instytucie Treningu i Psychoterapii,
a od 2002 w ramach praktyki prywatnej. Ukończył 6-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Treningu i Psychoterapii, oraz 4-letnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. 

 

Opis kursu:

Celem zajęć jest zaprezentowanie idei i podstawowych pojęć podejścia psychoanalitycznego, (między innymi pojęcia nieświadomości, regresji, przeniesienia, wyparcia, oporu i przepracowania). Ponadto zaprezentowane zostaną podstawowe modele funkcjonowania umysłu opisane przez Freuda oraz opisana przez niego koncepcja faz rozwoju psychoseksualnego. 

W oparciu o przygotowane zapisy sesji i dyskusję przypadków klinicznych prześledzimy, na ile odkrycia Freuda pozostają użyteczne we współczesnej praktyce klinicznej. Podsumowaniem zajęć będzie krótki wykład dotyczący współczesnych nurtów terapii psychoanalitycznej. Zajęcia będą miały formę wykładów, seminariów oraz dyskusji przypadków klinicznych. Na miesiąc przed zajęciami uczestnicy otrzymają do przygotowania teksty poświęcone zagadnieniom poruszanym w ramach zajęć.

 

Forma zajęć:
 Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej
i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii
i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

Czas trwania: 16 godz.


Cena: 500 zł 
 

UWAGA: Kurs należy do modułu: Psychoanaliza w terapii.

                 Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
UWAGA! REKRUTACJA NA CZTEROLETNI KURS PSYCHOTERAPII NA ROK AKADEMICKI 2024/25 W WARSZAWIE i WE WROCŁAWIU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. NA KOLEJNĄ REKRUTACJĘ ZAPRASZAMY W LUTYM 2025 R.