Praca ze snem w psychoterapii psychoanalitycznej.

Zapisz się!

Nazwa kursu: Praca ze snem w psychoterapii psychoanalitycznej.

 
Prowadzący: Mgr Miłosz Łazarczyk – jest psychoterapeutą z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członkiem-kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje się prowadzeniem indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej, prowadzi także grupy psychoterapeutyczne w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym, m. in. w Oddziale XIII Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii w Warszawie. W swojej praktyce pracował również z pacjentami
z rozpoznaniem psychoz, w ramach oddziału rehabilitacji psychiatrycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu psychoanalitycznej pracy z pacjentami.
 

Opis kursu:

Na 8 – godzinnych zajęciach seminaryjno - warsztatowych zatytułowanych "Praca ze snem w psychoterapii psychoanalitycznej" chciałem zaproponować Państwu przyjrzenie się roli jaką pełnią sny w pracy z pacjentami. Czy sny mają wartość w poznawaniu siebie w terapii
a jeśli tak to jaką? Jak doszło do tego, że sny stały się obiektem zainteresowania psychoterapeutów? Jak się zmieniało podejście do ich interpretacji i sposoby poprzez które dochodzimy do znaczenia snu? Oprócz rozmowy o snach chciałbym abyśmy przyjrzeli się im od strony praktyki klinicznej, śledząc sny pojawiające się w toku psychoterapii 
i próbując wspólnymi siłami nadać im znaczenie.


Forma zajęć:
Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej
i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii
i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

Czas trwania: 8 godz.

Cena: 350 zł 

UWAGA: Kurs należy do modułu: Psychoanaliza w terapii
                 Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
UWAGA! REKRUTACJA NA CZTEROLETNI KURS PSYCHOTERAPII NA ROK AKADEMICKI 2024/25 W WARSZAWIE i WE WROCŁAWIU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. NA KOLEJNĄ REKRUTACJĘ ZAPRASZAMY W LUTYM 2025 R.