Psychoanalityczne rozumienie schizofrenii

Zapisz się!

Nazwa kursu: Psychoanalityczne rozumienie schizofrenii

  

Prowadzący: Mgr Ireneusz Dziasek - psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualne zatrudnienie: Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie; kierownik Dziennego Oddziału Leczenia Nerwic przy NZOZ Feniks w Katowicach. Dydaktyka: Między innymi – prowadzenie zajęć na temat podejścia psychoanalitycznego 
w ramach studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii” w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zajęć z Clinical Psychology
i Behavioral Sciences dla studentów medycyny - w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców przy Collegium Medicum UJ. Autor licznych publikacji naukowych.

  

Opis kursu: 


Psychoanaliza jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych podejść 

w psychospołecznym leczeniu psychoz. Zarówno ze względu na nierzadko sceptyczny stosunek do niego specjalistów nie mających doświadczenia praktycznego w tej formie leczenia, jak i w obrębie samej psychoanalizy, gdzie wciąż ogromny wpływ wywierają słowa Freuda iż "pacjenci cierpiący 

na narcystyczne nerwice nie przejawiają przeniesienia i dlatego są dla nas niedostępni, nie jesteśmy więc w stanie ich wyleczyć". W związku z tym wciąż na różne sposoby ograniczana jest dostępność dla tej grupy pacjentów psychoanalizy czy psychoterapii psychodynamicznej. Ta druga posługuje się wręcz pojęciem deficytu i defektu (w znaczeniu odporności na możliwość zmiany, synonim nieuleczalności) w odniesieniu do szerszej grupy pacjentów, do których należą również pacjenci psychotyczni. A jednak to powstałe w obrębie psychoanalizy koncepcje m.in. złośliwego narcyzmu, narcystycznej wszechmocnej relacji z obiektem, identyfikacji projekcyjnej, relacji symbiotycznej, rozszczepiennych mechanizmów obronnych, zrównania symbolicznego, pozycji schizo-paranoidalnej, psychozy przeniesieniowej, ataku na więź, bionowskich beta-elementów czy psychotycznego rdzenia (psychotic core), a także elementy relacji terapeutycznej takie jak holding, odzwierciedlanie czy kontenerowanie wyposażają terapeutę nie tylko w rozumienie tego, co może wydarzyć się jeżeli rozpoczynają terapeutyczną pracę z pacjentami psychotycznymi, ale czynią go zdolnym do obserwowania 
i rozumienia tych zjawisk także w pracy z pacjentami mniej zaburzonymi. 

 


Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji
z terapii i studiami przypadków. 


Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

  

Czas trwania: 16 godz. 

Cena: 500 zł 

UWAGA: Kurs należy do modułu:  Psychoanaliza w terapii
                Kurs może również być realizowany oddzielnie. 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
UWAGA! REKRUTACJA NA CZTEROLETNI KURS PSYCHOTERAPII NA ROK AKADEMICKI 2024/25 W WARSZAWIE i WE WROCŁAWIU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. NA KOLEJNĄ REKRUTACJĘ ZAPRASZAMY W LUTYM 2025 R.