Psychoterapia grupowa

Zapisz się!

Nazwa kursu: Psychoterapia grupowa 
  

Prowadzący: Dr Mirosława Jawor - dr n. hum., specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Od roku 1988 pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, a od roku 1998 - w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju i Emocji. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Prowadzi wykłady i warsztaty 
na akredytowanych kursach z psychoterapii. Jest autorem wielu artykułów 
i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu psychopatologii
i psychoterapii depresji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
  

Opis kursu:

Psychoterapia grupowa to szczególna forma psychoterapii polegająca na zastosowaniu technik terapeutycznych wobec grupy pacjentów. Jest ona skuteczną metodą leczenia różnych zaburzeń psychicznych. Psychoterapia grupowa ma szerokie zastosowanie
w leczeniu pacjentów 
z poważnymi zaburzeniami psychicznymi oraz z zaburzeniami nerwicowymi, pacjentów z zaburzeniami osobowości, uzależnieniami, chorobami somatycznymi, problemami życiowymi. 
W procesie psychoterapii grupowej odgrywają szczególną rolę czynniki terapeutyczne związane z interakcjami między terapeutą a pacjentem jak i pomiędzy pacjentami, do których dochodzi w kontekście grupy. Czynniki te mają wpływ na zmiany zachowań poszczególnych członków grupy. Umożliwiają pacjentowi doświadczenie współpracy 
z innymi osobami i uzyskanie satysfakcji interpersonalnej w kontekście realistycznych 
i wzajemnie gratyfikujących relacji.


Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia związane z prowadzeniem grup psychoterapeutycznych: 
 • Ogólne założenia prowadzenia grupy
 • Dobór pacjentów do grupy
 • Kryteria wykluczające udział w psychoterapii grupowej
 • Normy grupowe
 • Fazy rozwoju grupy
 • Role grupowe
 • Opór w grupie
 • Dynamika zachowań grupy 
 

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji
z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa:  Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 
  
Czas trwania: 16 godzin 

Cena: 500 zł 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
rekrutacja na czteroletnie kursy psychoterapii 2023/24 i we wrocławiu i w warszawie została zakończona.
zapraszamy na natępny nabór, który rozpocznie się 01.02.2024.