Psychoterapia i psychoedukacja zaburzeń afektywnych

Zapisz się!

Nazwa kursu: Psychoterapia i psychoedukacja zaburzeń afektywnych


Prowadzący: Dr Mirosława Jawor - dr n. hum., specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Od roku 1988 pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, a od roku 1998 - w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju i Emocji. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Prowadzi wykłady i warsztaty 
na akredytowanych kursach z psychoterapii. Jest autorem wielu artykułów 
i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu psychopatologii
i psychoterapii depresji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
 


Opis kursu: 

Zaburzenia afektywne grupa zaburzeń, w których okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności. Zaburzenia te mogą się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych. Ryzyko zachorowania na zaburzenie nastroju w ciągu życia jest stosunkowo wysokie, dotyczy bowiem od 10 do 25% kobiet i od 5 do 12% mężczyzn. W leczeniu zaburzeń nastroju istotną rolę odgrywa farmakoterapia, ale również psychoterapia i psychoedukacja. 
Podczas zajęć omówione zostaną psychologiczne koncepcje leczenia zaburzeń nastroju, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii poznawczo-behawioralnej depresji wg
A. Becka, podejścia interpersonalnego Meyera i Sullivana, społeczno-środowiskowego modelu depresji Lewinsohna, modelu samokontroli Rehma, treningu umiejętności społecznych Beckera. 

Szczególne znaczenie w terapii zaburzeń afektywnych zajmuje psychoedukacja. Psychoedukacja pozwala pacjentom zrozumieć istotę choroby, rozpoznawać sygnały świadczące o nawrotach oraz lepiej radzić sobie z chorobą. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się programem psychoedukacji dla pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi w oparciu o bazujący na dowodach Program Barceloński. 
 

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji
z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 
  
Czas trwania: 16 godzin 

Cena: 500 zł 
  
UWAGA: Kurs należy do modułu: Psychopatologia. Diagnoza i techniki psychoterapii.

                 Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
uwaga! rozpoczynamy rekrutację na czteroletni kurs psychoterapii we wrocławiu i w warszawie w roku akademickim 2024/25.
serdecznie zapraszamy!