Psychoterapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży

Prowadzący: Mgr Monika Jakubowicz - psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii na UW  ze specjalizacją: psychologia kliniczna dziecka. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) zrzeszonego  w European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP). Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Dzieci i Młodzieży PTPP  i Certyfikat Superwizora Terapii Dzieci i Młodzieży PTPP. Przez wiele lat pracowała w XIX Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Warszawie. Obecnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Współpracuje z różnymi ośrodkami prowadząc superwizję i szkolenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Termin: 04-05. 06. 2016


   
Opis kursu:

Celem zajęć jest przybliżenie specyfiki psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym. Zajęcia będą miały charakter warsztatowo – wykładowy, co daje możliwość nauki i doskonalenia warsztatu pracy poprzez własne doświadczenie.  
W trakcie dwudniowego bloku zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Konsultacja wstępna z pacjentem dziecięcym i jego rodzicami.
 • Nawiązywanie przymierza terapeutycznego.
 • Ustalanie kontraktu.
 • Setting.
 • Techniki pracy.
 • Formułowania hipotez diagnostycznych.
 • Rozpoznawanie zjawisk przeniesieniowo – przeciwprzeniesieniowych.
 • Formułowanie interpretacji.  
 

Forma zajęć: 
Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy,  z elementami pracy własnej
i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii
i studiami przypadków.   

Warunki uczestnictwa:  Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia).  
   
Czas trwania: 14 h  
   
Cena: 500 zł  
   
UWAGA: Kurs należy do modułu: Zaburzenia dzieci i młodzieży – interwencje terapeutyczne; Psychoanaliza w terapii

                 Kurs może również być realizowany oddzielnie  

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.