Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży w podejściu eklektycznym

Zapisz się!

Nazwa kursu: Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży w podejściu eklektycznym 
 
 

Termin:  2-3.07.2016


Prowadzący:  mgr Małgorzata Wolska


Psycholog kliniczny, specjalista II stopnia, certyfikowany psychoterapeuta (od 1993 r.) i superwizor (od 2004 r.) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy (od 2006 r.). Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz zajmuje się prowadzeniem szkoleń w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Współpracuje z różnymi ośrodkami prowadzącymi szkolenia całościowe, przeznaczone dla kandydatów do certyfikatu psychoterapeuty; prowadzi zajęcia teoretyczne, pracę własną uczestników i superwizje. W latach 2004-2007 pełniła funkcję skarbnika w Zarządzie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i aktywnie współuczestniczyła w organizowaniu wielu konferencji naukowych. Od 1995 r. pełni funkcję redaktora kwartalnika "Psychoterapia" wydawanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest autorem oraz współautorem wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin i małżeństw oraz leczenia zaburzeń odżywiania się.


Opis kursu:


- Nawiązanie przymierza terapeutycznego z dzieckiem i nastolatkiem oraz ich rodzicami

- Cel i granice terapii; rola terapeuty

- Wykorzystanie metod projekcyjnych (rysunku) do pracy terapeutycznej z dziećmi

- Terapia indywidualna i terapia grupowa dzieci

- Specyfika pracy terapeutycznej z nastolatkiem

- Problem odpowiedzialności i tajemnicy; problemy etyczne

 

Forma zajęć:

Wykład, kazuistyka, przykłady z sesji terapeutycznych, ćwiczenia umiejętności terapeutycznych - sesje symulowane.

 

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia, pracujące z dziećmi i młodzieżą). 

 

Czas trwania: 14 godzin


 

Cena: 500 zł 

 

 

UWAGA: Kurs należy do modułu:  "Terapia systemowa – zastosowanie podejścia systemowego w praktyce"

 

Kurs może również być realizowany oddzielnie