Wprowadzenie do stosowania technik psychodramy w pracy z osobą doświadczającą emocjonalnego kryzysu

Zapisz się!

Nazwa kursu: Wprowadzenie do stosowania technik psychodramy w pracy z osobą doświadczającą emocjonalnego kryzysu  
  
Prowadzący:  Dr Bernadetta Izydorczyk - specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor  SNP Polskiego Towarzystwa , terapeuta i trener  psychodramy  Europejskiego Instytutu Psychodramy w Berlinie, Polskiego Instytutu Psychodramy. Prowadzi szkolenia w zakresie psychodramy wg Moreno oraz działalność dydaktyczną w ramach kursu akredytowanego do certyfikatu psychoterapeuty w  Śląskiej Szkole Psychoterapii Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów w Gliwicach.  Na co dzień pracuje w  Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami) i Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach - zajmuje się  psychologiczną diagnozą kliniczną
i  psychoterapią. Prowadzi praktykę psychoterapeutyczną (zajmuje się psychoterapią zaburzeń nerwicowych, osobowości  osób dorosłych). Od 6 lat pełni merytoryczny nadzór  nad szkoleniem specjalizacyjnym w zakresie psychologii klinicznej na terenie woj. śląskiego. 
  
Opis kursu: 
Warsztat prowadzony metodą psychodramy.

Czym jest psychodrama ? – wprowadzenie do stosowania metody (główne założenia – zarys koncepcji psychodramy wg J. Moreno).
Podstawowe techniki w pracy z grupą osób w tzw. kryzysie emocjonalnym, doświadczającą  objawów nerwicowych (na przykład różnych lęków).
Podstawowe fazy pracy psychodramą z uwzględnieniem propozycji technik dostosowanych do rozwoju procesu grupowego: gry grupowe a praca protagonistyczna.
Monodrama -  zarys pracy z indywidualną osobą  nad jej psychicznymi problemami (propozycje technik). 
Faza rozgrzewki (na przykładzie technik socjometrii) 
Faza pracy protagonistycznej – gry grupowej (zastosowanie konkretnych tematycznych gier w zależności od tematu problemu). 
Faza sheringu, feedback – czym jest i jaką rolę pełni w pracy metodą psychodramy? 
 

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, 
z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii i studiami przypadków. 
Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki 
to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 
  
Czas trwania: 16 godz. 


Cena: 500 zł 
  
UWAGA: Kurs należy do modułu:  Psychopatologia. Diagnoza i techniki psychoterapii. 

                 Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
uwaga! rozpoczynamy rekrutację na czteroletni kurs psychoterapii we wrocławiu i w warszawie w roku akademickim 2024/25.
serdecznie zapraszamy!