Zastosowanie technik ekspozycyjnych w leczeniu zaburzeń lękowych

Zapisz się!

Nazwa kursu: Zastosowanie technik ekspozycyjnych w leczeniu zaburzeń lękowych


  
Prowadzący: Mgr Magdalena Heckert-Pietraszko - psycholog, psychoterapeuta
z wieloletnią praktyką. Absolwentka wielu kursów kształcących w psychoterapii. Doświadczenie z pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w Klinice Neurologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Instytutach Psychologii Uniwersytetów Wrocławskiego i Opolskiego. 
Były konsultant psychologiczny Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. Kierownik uruchomionych od 2008 roku w SWPS (Wrocław) studiów podyplomowych: „Diagnoza kliniczna i psychoterapia” oraz „Profilaktyka zaburzeń u dzieci i młodzieży”.  
 


Opis kursu: 
Techniki ekspozycyjne należą do podstawowych technik terapii behawioralnej, w tym przypadku - wykorzystujących mechanizm warunkowania klasycznego. 
W leczeniu zaburzeń lękowych, wiele kontrolowanych badań wykazuje większą skuteczność bezpośredniej ekspozycji, niż innych niebehawioralnych metod leczenia. 
Metody ekspozycji są podstawowymi formami leczenia w przypadku agorafobii, fobii społecznej i w innych fobiach swoistych. Również, w różnych formach zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. 
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznania tych technik oraz zasad 
i warunków ich stosowania.


Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, 
z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa:  Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki 
to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 
  
Czas trwania: 8 godzin 

Cena: 300 zł 
  
UWAGA: Kurs należy do modułu: Psychopatologia. Diagnoza i techniki psychoterapii.

                 Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
UWAGA! REKRUTACJA NA CZTEROLETNI KURS PSYCHOTERAPII NA ROK AKADEMICKI 2024/25 W WARSZAWIE i WE WROCŁAWIU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. NA KOLEJNĄ REKRUTACJĘ ZAPRASZAMY W LUTYM 2025 R.