Kontakt

Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii

Sekretariat


Telefon do kontaktu:  795 97 97 91 lub 604 42 33 38

ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław
 

prezes mgr Magdalena Heckert - Pietraszko              
mheckert.pietraszko@fundacja-wroclaw.org 
 

NR KONTA BANKOWEGO
43 11 40 20 17 0000 43 02 12 97 13 46

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

zapraszamy na organizowane w warszawie 11 maja 2018 bezpłatne i otwarte dla wszystkich seminarium z psychoterapii !
Kursy weekendowe w poznaniu :

21-22.04.2018 - Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym
19-20.05.2018 - psychologiczne mechanizmy zaburzeń odżywiania się z uwzględnieniem struktury osobowości