Fundacja - Informacje ogólne

Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii została ustanowiona aktem notarialnym, dnia 9 października 2012 roku.

Celem Fundacji jest przede wszystkim zapewnienie możliwości rozwoju wiedzy
i umiejętności związanych z prowadzaniem psychoterapii, ale też wspieranie wszelkich inicjatyw, które mają na celu szeroko pojętą ochronę zdrowia psychicznego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń przed-dyplomowych i podyplomowych
  z zakresu psychoterapii i ochrony zdrowia psychicznego,


 • prowadzenie działalności szkoleniowej i leczniczej,

 • prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej.

Całościowy Kurs Przygotowujący do Egzaminu Certyfikacyjnego z Psychoterapii otrzymał dniu 26 czerwca 2012 roku akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

kurs psychoterapii informacje

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.